Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TRÁVNÍČEK, P. -- KOTEK, L. -- ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, E. -- JUNGA, P. -- RUŽBARSKÝ, J. Foreign Workers in Industry - Prevention of Accidents. MM Science Journal. 2020. č. March, s. 3711--3715. ISSN 1803-1269.

Originální název:
Foreign Workers in Industry - Prevention of Accidents
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav techniky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
MM Science Journal
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
March
Rok vydání: 2020
Od strany:
3711
Do strany:
3715
Počet stran: 5
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The increasing need for a labour in the Czech Republic and other countries of Central Europe will lead to employing of foreigner workers. It is possible to assume that foreigners will be employed in positions, where the chosen decision can result in major accidents with fatal injuries followed by environmental or a property damage. These actors include operators in chemical or power plants, etc. As can be seen from foreign experience, poorly understood information leads to wrong decision-making process of operator resulting in accidents. The aim of this work is to map the situation in countries with traditionally large share of working foreigners (for example UK, France, Germany, etc.) and to identify the ways for prevention of these types of accidents. Subsequently, to create the set of recommendations for companies, which desire to employ foreign workers.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
04.03.2020 15:07 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

MM Science Journal. Praha: ISSN 1803-1269.

Originální název:
MM Science Journal
Anglický název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1803-1269
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
MM publishing s.r.o.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
23.03.2017 12:30 (Kristýna Janíčková, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -