Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAGNÚS, S. -- GAZDÍK, F. -- ANJUM, N A. -- KADLECOVÁ, E. -- LACKOVÁ, Z. -- CERNEI, N. -- BRTNICKÝ, M. -- KYNICKÝ, J. -- KLEJDUS, B. -- NEČAS, T. -- ZÍTKA, O. Assessment of Antioxidants in Selected Plant Rootstocks. Antioxidants. 2020. sv. 9, č. 3, ISSN 2076-3921. URL: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/3/209/pdf

Originální název:
Assessment of Antioxidants in Selected Plant Rootstocks
Český název:
Autor:
Ing. Samuel Magnús
Ing. Filip Gazdík
Naser A Anjum
Ing. Eliška Kadlecová
Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.
Mgr. Natalia Cernei, Ph.D.
Ing. Martin Brtnický
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Pracoviště: Ústav ovocnictví
Mendeleum - ústav genetiky
Ústav chemie a biochemie
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Antioxidants
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
14
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: The service tree (Sorbus domestica) is a wild fruit tree with immense medicinaland industrial value. This study aimed at determining the four major groups of antioxidants(flavonoids, phenolic acids and aldehydes, catechin and procyanidin) in rootstocks ofCrataeguslaevigata(genotypes O-LE-14 and O-LE-21),Aronia melanocarpa(genotypes O-LE-14 and O-LE-21),Chaenomeles japonica(genotype O-LE-9) andCydonia oblonga(BA 29) (genotypes O-LE-14 and O-LE-21).Hyperoside (Quercetin 3-D-galactoside) was the most abundant flavonoid compound, since its averagecontent in the rootstocks ofCrataegus laevigata(O-LE-21) was 180.68+-0.04μg.gMINUS SIGN 1. Dihydrokaempherolwas the least frequently found flavonoid compound, with an average concentration of 0.43+-0.01μg.gMINUS SIGN 1in all the rootstocks of plants considered in this study. Among the phenolic compounds,the most represented one was protocatechuic acid, with 955.92+-10.25μg.gMINUS SIGN 1in the rootstocks ofAronia melanocarpa(O-LE-14). On the other hand, the least representedp-Coumaric acid exhibitedthe average concentration of 0.34+-0.01μg.gMINUS SIGN 1in the plant rootstocks. Epicatechin was the mostabundant catechin compound, with a content of 3196.37+-50.10μg.gMINUS SIGN 1in the rootstocks ofAroniamelanocarpa(O-LE-14). The lowest represented catechin compound was epigallocatechin, with theaverage concentration of 0.95+-0.08μg.gMINUS SIGN 1in the screened plant rootstocks. From the procyanidincompounds, the most abundant one was procyanidin b2 in the rootstocks ofCrataegus laevigata(O-LE-14), with a concentration of 5550.40+-99.56μg.gMINUS SIGN 1. On the contrary, procyanidin a2, with anaverage concentration of 40.35+-1.61μg.gMINUS SIGN 1, represented the least frequent procyanidin compoundin all the plant rootstocks screened herein.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: catechin compounds, rootstocks of plants, flavonoid compounds, phenolic compounds, Sorbus domestica
čeština: fenolické látky, katechin, flavonoidy, Sorbus domestica, podnože
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.mdpi.com/2076-3921/9/3/209/pdf
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
30.06.2020 18:58 (Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Antioxidants. Basel: ISSN 2076-3921.

Originální název:
Antioxidants
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2076-3921
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
https://www.mdpi.com/journal/antioxidants
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
04.03.2020 11:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -