Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

KROJEROVÁ, J. -- TURBAKOVA, B. -- BARANČEKOVÁ, M. -- BOJDA, M. -- DUĽA, M. -- KLINGA, P. -- KUBALA, J. -- KUTAL, M. -- TÁM, B. -- TESÁK, J. -- KOUBEK, P. Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 112. ISBN 978-80-87189-32-0.

Original name:
Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku
English name:
Written by (author): Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D.
B. Turbakova
M. Barančeková
M. Bojda
Mgr. Martin Duľa
P. Klinga
J. Kubala
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
B. Tám
J. Tesák
P. Koubek
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Department of Forest Ecology
Kind of publication:
abstract of an article in anthology
Collection:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Nature of article: paper
Part number:
Starting page:
112
Up to page: 112
Number of pages:
1
Original language:
Czech
Description in original language: Genetická variabilita kočkovitých šelem je obecně nízká, což je výsledkem evoluce a dlouhodobého antropogenního tlaku na jejich populace. Abychom mohli hodnotit současný vývoj karpatské populace rysa ostrovida a identifikovat případné negativní faktory ohrožující její životaschopnost (pokles genetické variability, fragmentace krajiny) je nezbytné sledovat časoprostorové změny genetické variability. Jako zdroj genetického materiálu z minulosti je možné využít muzejní exponáty. V letech 2016-2018 jsme postupně navštívili depozitáře nejvýznamnějších muzeí a jiných institucí v České a Slovenské republice, které vlastní exponáty rysa ostrovida. Z různých typů exponátů (lebky, kostry, kůže, dermoplasty) jsme odebrali vzorky genetického materiálu. Celkem jsme ovzorkovali 193 rysích lebek, 8 koster, 9 kůží a 2 dermoplasty. Následně byla z těchto vzorků izolována DNA a provedena genotypizace s využitím 15 mikrosatelitů a markeru amelogeninu pro určení pohlaví. Genetická analýza byla úspěšná u 144 lebek, 7 kůží a 6 koster, tedy u 158 vzorků z celkového počtu 212 vzorků (74,5 %). Nejvíc vzorků (106) pocházelo z let 1948-1979, přičemž vzorkování pokrylo celé území Slovenska. Tento dílčí dataset byl srovnán se souborem recentních vzorků z let 2000-2019 (celkem 104 vzorků) z různých oblastí Slovenska. Cílem bylo zjistit, zda a případně jak, se genetická variabilita změnila a také zda došlo ke změnám v genetické struktuře populace vzhledem k neustále narůstající fragmentaci krajiny vlivem intenzifikace dopravy a výstavby silniční a dálniční sítě na Slovensku.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
 
Entry made by:
Last change:
02/20/2020 12:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1234
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

Original name:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-87189-32-0
Publisher:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication: 2020
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
Zoologické dny Olomouc 2020
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
02/20/2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
45
        
1
234
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Olomouc 2020. 2020, Olomouc.

Original name:
Zoologické dny Olomouc 2020
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue: Olomouc
Organizer:
Country:
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change: 02/20/2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
234
5
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -