Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

DVOŘÁKOVÁ, D. -- ŠIPOŠ, J. -- SUCHOMEL, J. Preference výskytu jiřičky obecné (Delichon urbicum) v kulturní krajině. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 54. ISBN 978-80-87189-32-0.

Original name:
Preference výskytu jiřičky obecné (Delichon urbicum) v kulturní krajině
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication:
abstract of an article in anthology
Collection: Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
54
Up to page:
54
Number of pages:
1
Original language:
Czech
Description in original language:
Jiřička obecná (Delichon urbicum) je dosud poměrně hojným ptačím druhem v naší krajině. Předkládané posterové sdělení hodnotí preference výskytu tohoto druhu na území České republiky, na základě dat získaných z databáze České společnosti ornitologické. Úvodní část prezentuje problematiku hnízdních preferencí druhu dle různých determinantů, od environmentálních podmínek stanovišť, až po vliv lidského faktoru. Praktická část pak hodnotí 12 094 záznamů týkající se hnízdění jiřičky obecné z let 2009 až 2017 v České republice. Data byla dána do kontextu s údaji o podmínkách jednotlivých stanovišť a byla zanalyzována dvěma statistickými metodami, metodou "Boosted regression trees" (BRT) a "Generalised least squares" (GLS). Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že jiřička obecná nejvíce preferuje oblasti s výskytem polních a mokřadních ekosystémů, nejspíše z důvodu výskytu dostatečného množství hmyzu a suburbánní krajinu nížin. Největší negativní vliv na jiřičku měly plochy, které se využívají jako průmyslové těžební oblasti.
Description in English:
Description in Czech:
Key words:
czech: hnízdní preference, výskyt ptactva, vlaštovkovití (Hirundinidae), mapování, jiřička obecná
Field of result:
Zoology
Ornithology
Year of submission:
2020
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 02/26/2020 21:04 (Ing. Denisa Dvořáková)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

Original name:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-87189-32-0
Publisher:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing: Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication: 2020
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
Zoologické dny Olomouc 2020
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
02/20/2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Olomouc 2020. 2020, Olomouc.

Original name:
Zoologické dny Olomouc 2020
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Olomouc
Organizer:
Country:
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 02/20/2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
123
4
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -