Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BALÁZS, A. -- ŠIPOŠ, J. -- BROCHARD, C. Can we apply Bergmann's rule on the dragonfly morphology: Example study on exuviae of Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Insecta: Odonata: Aeshnidae). In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 21. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název:
Can we apply Bergmann's rule on the dragonfly morphology: Example study on exuviae of Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Insecta: Odonata: Aeshnidae)
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 21
Do strany:
21
Počet stran:
1
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) is a robust Holarctic dragonfly species. In Europe, it occurs from middle altitudes up to the mountains, in the south it becomes sparser confined to the higher altitudes. The species is a typical inhabitant of forest ponds, acidic meadows and peatbogs with a three or four years development time. The aim of this study was to analyse and compare the size of 19 particular morphological features of exuviae (abandoned skin after larva hatched) of the species from different types of habitats to find out the morphological response to different altitudes. Three localities were situated in Iran (2,500 m a. s. l.), France (Alps) and the Netherlands (13 m a. s. l.) respectively, from where in different years we collected 50 specimens (25 ♂♂, 25♀♀). The most stable trait was the width of head. In general we found out that the abdominal appendices and spines were bigger on the specimens originated from Iran, but the width of head, the minimal width of prementum (visible part of the labium after contraction) and the length of prementum were bigger at European populations. Surprisingly, the overall body size where bigger at the Iranian populations. The Bergmann cline in poikilothermic insects are still difficult to predict. The exuviae from extreme altitudes and scarce trophic conditions from Iran reacted with Bergmann's rule (increased body size with altitude or latitude) which is in contradiction with the empirical experience that larger species with longer development times tend to have smaller body sizes.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.02.2020 10:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-87189-32-0
Nakladatel:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Olomouc 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020. 2020, Olomouc.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Olomouc
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -