Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

HÝBL, M. -- PŘIDAL, A. -- VLÁDEK, A. Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea). In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, p. 82--83. ISBN 978-80-87189-32-0.

Original name:
Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea)
English name:
Written by (author): Ing. Marian Hýbl
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Ing. Aleš Vládek
Department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication:
abstract of an article in anthology
Collection: Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
82
Up to page: 83
Number of pages:
2
Original language: Czech
Description in original language: Zimolez kamčatský (Lonicera ccaerulea var. kamtschatica) je ovocný keř produkující jedlé plody, a to extrémně brzy. Navíc je velmi odolný vůči mrazu. Rostlina snese mráz okolo - 40 oC a květy až - 8oC. Zimolez je nyní rozšířen téměř po celém světě (původně je cirkumpolární) hlavně pro svou podobnost borůvkám, a to jak chutí, tak zdravotními benefity spojenými s jejich konzumací. Vzhledem k tomu, že květy zimolezu poskytují významné množství nektaru i pylu, jsou včelami hojně navštěvovány. Včely opylující zimolez byly sbírány za vhodného slunečného počasí v časovém rozmezí 10:00 až 16:00 na 3 lokalitách: Žabčice, Brno a Příbram na Moravě. Sběr včel proběhl na jaře 2018. Na opylení zimolezu se podílelo několik skupin opylovatelů: včela medonosná (Apis mellifera), čmeláci (Bombus) a samotářské včely. Zastoupení jednotlivých skupin se lišilo dle stanoviště. Nicméně, na všech stanovištích byly nalezeny nejčastěji druhy včel s dlouhým sosákem, především Bombus hortorum a Anthophora plumipes. Vzhledem k tomu, že původní rozšíření zimolezu je cirkumpolární, předpokládá se, že nejefektivnější opylovatele představují čmeláci, kteří jsou právě v cirkumpolární oblasti nejlépe adaptovanými opylovately.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
02/20/2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

Original name:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-87189-32-0
Publisher: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number: 1
Number of pages:
Entry:
Zoologické dny Olomouc 2020
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:
02/20/2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Olomouc 2020. 2020, Olomouc.

Original name:
Zoologické dny Olomouc 2020
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Olomouc
Organizer:
Country:
Time scope of event: worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
02/20/2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -