Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HÝBL, M. -- PŘIDAL, A. -- VLÁDEK, A. Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea). In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 82--83. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název:
Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea)
Anglický název:
Autor: Ing. Marian Hýbl
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
Ing. Aleš Vládek
Pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 82
Do strany:
83
Počet stran:
2
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Zimolez kamčatský (Lonicera ccaerulea var. kamtschatica) je ovocný keř produkující jedlé plody, a to extrémně brzy. Navíc je velmi odolný vůči mrazu. Rostlina snese mráz okolo - 40 oC a květy až - 8oC. Zimolez je nyní rozšířen téměř po celém světě (původně je cirkumpolární) hlavně pro svou podobnost borůvkám, a to jak chutí, tak zdravotními benefity spojenými s jejich konzumací. Vzhledem k tomu, že květy zimolezu poskytují významné množství nektaru i pylu, jsou včelami hojně navštěvovány. Včely opylující zimolez byly sbírány za vhodného slunečného počasí v časovém rozmezí 10:00 až 16:00 na 3 lokalitách: Žabčice, Brno a Příbram na Moravě. Sběr včel proběhl na jaře 2018. Na opylení zimolezu se podílelo několik skupin opylovatelů: včela medonosná (Apis mellifera), čmeláci (Bombus) a samotářské včely. Zastoupení jednotlivých skupin se lišilo dle stanoviště. Nicméně, na všech stanovištích byly nalezeny nejčastěji druhy včel s dlouhým sosákem, především Bombus hortorum a Anthophora plumipes. Vzhledem k tomu, že původní rozšíření zimolezu je cirkumpolární, předpokládá se, že nejefektivnější opylovatele představují čmeláci, kteří jsou právě v cirkumpolární oblasti nejlépe adaptovanými opylovately.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87189-32-0.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-87189-32-0
Nakladatel: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Olomouc 2020
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Olomouc 2020. 2020, Olomouc.

Originální název:
Zoologické dny Olomouc 2020
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Olomouc
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
20.02.2020 10:19 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -