Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HŘIVNA, L. -- MACO, R. -- DUFKOVÁ, R. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- GREGOR, T. Vliv aplikace fosforu, síry, dusíku a mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene. In Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, s. 56--59. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Vliv aplikace fosforu, síry, dusíku a mimokořenové výživy na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Kompendium 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
56
Do strany:
59
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
V průběhu roku 2019 byl založen maloparcelní polní pokus, ve kterém byly ověřovány přípravky firmy Timac Agro Czech s r.o. ve výživě jarního ječmene. Makro a mikro prvky daných hnojiv příznivě ovlivňovaly výnos i kvalitu zrna ječmene. Jak aplikace fosforu v tuhých hnojivech, tak i mimokořenová výživa snižovaly obsah dusíkatých látek v zrně.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.02.2020 10:58 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Kompendium 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-213-3003-0
Nakladatel:
Spolek pro ječmen a slad
Místo vydání:
Velká Bystřice
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce: Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení. 2020, Černá Hora.

Originální název: Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Černá Hora
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -