Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HŘIVNA, L. -- MACO, R. -- DUFKOVÁ, R. -- GREGOR, T. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. Vliv hnojení fosforem na technologické parametry zrna jarního ječmene. In Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, s. 47--49. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Vliv hnojení fosforem na technologické parametry zrna jarního ječmene
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav technologie potravin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Kompendium 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
47
Do strany:
49
Počet stran: 3
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: V průběhu roku 2019 byl založen maloparcelni polní pokus, ve kterém bylo ověřováno uplatnění hnojiva Fosfor Stim 900 ve výživě jarního ječmene. Byl sledován výnos zrna a jeho kvalita. Přípravek Fosfor Stim 900 aplikovaný v BBCH 43 zvyšoval výnos zrna o 720 kg.ha'1. Přepad zrna nad sítem 2,5 mm vzrostl oproti neošetrené kontrole o 378 kg.ha'1.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
18.02.2020 10:48 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Kompendium 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-213-3003-0
Nakladatel:
Spolek pro ječmen a slad
Místo vydání:
Velká Bystřice
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2345
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení. 2020, Černá Hora.

Originální název:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Černá Hora
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -