Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HŘIVNA, L. -- MACO, R. -- DUFKOVÁ, R. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- GREGOR, T. Vliv huminových látek na výnos a kvalitu zrna ječmene při zvýšené dusíkaté výživě. In Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, s. 34--37. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Vliv huminových látek na výnos a kvalitu zrna ječmene při zvýšené dusíkaté výživě
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Kompendium 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
34
Do strany:
37
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: V průběhu roku 2019 byl sledován vliv huminových látek na výnosotvorné prvky zrna ječmene. Po aplikaci huminových látek docházelo k navýšení výnosu zrna a pozitivně byla ovlivněna i jeho kvalita. Zvýšil se podíl sladařsky využitelného zrna, objemová hmotnost, obsah škrobu v zrně a snižoval se obsah dusíkatých látek.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
18.02.2020 10:38 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Kompendium 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-213-3003-0
Nakladatel:
Spolek pro ječmen a slad
Místo vydání:
Velká Bystřice
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce: Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení. 2020, Černá Hora.

Originální název: Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Černá Hora
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -