Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HŘIVNA, L. -- MACO, R. -- DUFKOVÁ, R. -- ŠOTTNÍKOVÁ, V. -- GREGOR, T. Možnosti uplatnění tuhých i kapalných hnojiv z portfolia firmy YARA Czech rep. ve výživě jarního ječmene. In Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020, s. 28--30. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Možnosti uplatnění tuhých i kapalných hnojiv z portfolia firmy YARA Czech rep. ve výživě jarního ječmene
Anglický název:
Autor: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Ing. Roman Maco
Ing. Renáta Dufková
doc. Ing. Viera Šottníková, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav technologie potravin
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Kompendium 2020
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
28
Do strany:
30
Počet stran:
3
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: V maloparcelním pokusu byl v roce 2019 ověřován vliv hnojiv Yara Mila NP, stupňovaných dávek Yara Bela Sulfan a foliární výživy hnojivy Yara Vita Gramitrel a Yara Vita Molytrac na výnos zrna jarního ječmene i jeho kvalitu. Nejvyšší výnos byl stanoven po aplikaci nejvyšší dávky dusíku v kombinaci s YV Gramitrel na počátku sloupkování i YV Molytrac ve 2. polovině sloupkování. Obsah dusíkatých látek se zvyšující se dávkou dusíku rostl a pohyboval se v rozmezí 11,35 - 13,5 %.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
18.02.2020 10:11 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
45
        
1
2345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Kompendium 2020. 1. vyd. Velká Bystřice: Spolek pro ječmen a slad, 2020. ISBN 978-80-213-3003-0.

Originální název:
Kompendium 2020
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-213-3003-0
Nakladatel:
Spolek pro ječmen a slad
Místo vydání:
Velká Bystřice
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení. 2020, Černá Hora.

Originální název:
Sladovnický ječmen 2020 - Ječmen a cukrovka v ohrožení, hledáme řešení...
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Černá Hora
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2020
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 18.02.2020 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -