Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

POSPÍŠILOVÁ, L. -- VLČEK, V. Pedologie - laboratorní cvičení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 65 p. ISBN 978-80-7509-701-9.

Original name:
Pedologie - laboratorní cvičení
English name:
Written by (author):
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.
Department:
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition
Kind of publication:
textbook
ISBN:
978-80-7509-701-9
Publisher: Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing:
Brno
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
Number of pages: 65
Dimension in AA:
Textbook type:
University textbook
Original language:
Czech
Description in original language:
Skripta Pedologie - laboratorní cvičení jsou určena pro posluchače agronomické fakulty i zahradnické fakulty a jsou pracovním návodem ke stanovení základních půdních vlastností. Cílem je seznámit studenty s metodikou stanovení základních půdních parametrů, jejich významem a s hodnocením daného parametru. Jsou uvedeny praktické ukázky výpočtů a rovněž je vytvořen prostor k samostatné úvaze a zamyšlení se nad výpočty a hodnocením daného parametru. Pracovní návody jsou zjednodušeny, vhodně upraveny a přizpůsobeny výukovým sylabům pro laboratorní cvičení. Všechny postupy jsou stručné a přehledné, což umožní studentům lépe se orientovat v dané problematice. Skripta jsou sestaveny s cílem metodicky správně stanovit půdní vlastnosti, správně je vyhodnotit a interpretovat, protože půda představuje jednu ze základních složek životního prostředí a též je základem zemědělské výroby. Skripta jsou určeny nejen studentům, ale všem, kteří se zabývají pedologií a příbuznými obory.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 02/24/2020 07:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
12
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -