Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POSPÍŠILOVÁ, L. -- VLČEK, V. Pedologie - laboratorní cvičení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 65 s. ISBN 978-80-7509-701-9.

Originální název:
Pedologie - laboratorní cvičení
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
skripta a učebnice
ISBN: 978-80-7509-701-9
Nakladatel: Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2020
Číslo vydání:
Počet stran:
65
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Skripta
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Skripta Pedologie - laboratorní cvičení jsou určena pro posluchače agronomické fakulty i zahradnické fakulty a jsou pracovním návodem ke stanovení základních půdních vlastností. Cílem je seznámit studenty s metodikou stanovení základních půdních parametrů, jejich významem a s hodnocením daného parametru. Jsou uvedeny praktické ukázky výpočtů a rovněž je vytvořen prostor k samostatné úvaze a zamyšlení se nad výpočty a hodnocením daného parametru. Pracovní návody jsou zjednodušeny, vhodně upraveny a přizpůsobeny výukovým sylabům pro laboratorní cvičení. Všechny postupy jsou stručné a přehledné, což umožní studentům lépe se orientovat v dané problematice. Skripta jsou sestaveny s cílem metodicky správně stanovit půdní vlastnosti, správně je vyhodnotit a interpretovat, protože půda představuje jednu ze základních složek životního prostředí a též je základem zemědělské výroby. Skripta jsou určeny nejen studentům, ale všem, kteří se zabývají pedologií a příbuznými obory.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 24.02.2020 07:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -