Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RADZIEMSKA, M. -- BĘŚ, A. -- GUSIATIN, Z M. -- MAJEWSKI , G. -- MAZUR, Z. -- BILGIN, A. -- JASKULSKA, I. -- BRTNICKÝ, M. Immobilization of potentially toxic elements (PTE) by mineral-based amendments: Remediation of contaminated soils in post-industrial sites. Minerals. 2020. sv. 10, č. 2, ISSN 2075-163X. URL: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/2/87

Originální název:
Immobilization of potentially toxic elements (PTE) by mineral-based amendments: Remediation of contaminated soils in post-industrial sites
Český název:
Autor:
Maja Radziemska
Agnieszka Bęś
Zygmunt M Gusiatin
Grzegorz Majewski
Zbigniew Mazur
Ayla Bilgin
Iwona Jaskulska
Ing. Martin Brtnický
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Minerals
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 10
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
In many post-industrial sites, the high contents and high mobility of different potentially toxic elements (PTEs) make the soils unsuitable for effective management and use. Therefore, immobilization of PTE seems to be the best remediation option for such areas. In the present study, soil samples were collected in post-industrial areas in Northeastern Poland. The analyzed soil was characterized by especially high contents of Cd (22 mgBULLET OPERATORkgMINUS SIGN 1), Pb (13 540 mgBULLET OPERATORkgMINUS SIGN 1), and Zn (8433 mgBULLET OPERATORkgMINUS SIGN 1). Yellow lupine (Lupinus luteus L.) and two types of mineral-based amendments were used to determine their combined remediation effect on PTE immobilization. A greenhouse pot experiment was conducted to evaluate the influence of chalcedonite and halloysite on plant growth, chlorophyll a fluorescence, the leaf greenness index (SPAD), PTE uptake, and the physicochemical properties and toxicity of soil. The application of chalcedonite resulted in the greatest increase in soil pH, whereas halloysite contributed to the greatest reduction in the contents of Ni, Pb, Zn, and Cr in soil, compared with the control treatment. The addition of halloysite significantly increased plant biomass. The application of mineral-based amendments increased the ratio of variable fluorescence to maximum chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) in yellow lupine leaves. The leaf greenness index was highest in plants growing in soil amended with chalcedonite. The results of this study suggest that mineral-based amendments combined with yellow lupine could potentially be used for aided phytostabilization of multi-PTE contaminated soil in a post-industrial area.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.mdpi.com/2075-163X/10/2/87
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
10.02.2020 10:42 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Minerals. Basel: ISSN 2075-163X.

Originální název:
Minerals
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2075-163X
Stát vydavatele: Švýcarská konfederace
Místo vydání: Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.02.2020 10:42 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -