Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FENG, M. -- SONG, W. -- KYNICKÝ, J. -- SMITH, M. -- COX, C. -- KOTLANOVA, M. -- BRTNICKÝ, M. -- FU, W. -- WEI, C. Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia. Ore Geology Reviews. 2020. sv. 117, č. February, ISSN 0169-1368. URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103294

Originální název:
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia
Český název:
Autor: Meng Feng
Wenlei Song, Ph.D.
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
Martin Smith
Clinten Cox
Michaela Kotlanova
Ing. Martin Brtnický
Wei Fu
Chunwan Wei
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Ústav geologie a pedologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Ore Geology Reviews
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
117
Číslo periodika v rámci svazku:
February
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
14
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Carbonatites are abundant in the rare earth elements (REE), and they host the most important REE resources in the world. However, the mechanisms that concentrate these elements during carbonatitic magmatic processes are still poorly constrained. Here, we report the occurrence of apatite-hosted melt inclusions from the Ulgii Khiid carbonatites, Mongolia, and use these to reconstruct the evolution of REE concentrations and patterns in early, primary carbonatite magma. The melt inclusions consist of a varied polycrystalline assemblage of daughter minerals, including calcite, diopside, phlogopite, magnetite, pyrite, monazite, parisite, and a phosphate glass which is remarkably enriched in REE. Heating-quenching experiments show that the homogenization temperatures of the inclusions are above 1200 oC and produce three immiscible liquid phases (i.e., phosphate-, silicate-, and Fe-silicate-melt). The phosphate melt has much higher REE content than the silicate melts. We, therefore, suggest that the melt inclusions trapped a REE-, P- and silicate-enriched carbonate melt produced via carbonate-silicate liquid immiscibility. During this process, both REE and P preferentially incorporated into the carbonate melt. With subsequent crystal fractionation of REE- and P-poor carbonate and silicate minerals, the separated carbonatitic melt becomes P-REE-saturated, forming REE minerals and an immiscible REE-rich phosphate melt. The phosphate melt is highly efficient at concentrating REE during the immiscibility process and plays a crucial role in controlling the REE budget in the P-rich carbonatite magmas.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103294
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 06.02.2020 14:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Ore Geology Reviews. Amsterdam: ISSN 0169-1368.

Originální název:
Ore Geology Reviews
Český název:
Ore Geology Reviews
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0169-1368
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel:
Elsevier
URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01691368
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Ore Geology Reviews aims to familiarize all earth scientists with recent advances in a number of interconnected disciplines related to the study of, and search for, ore deposits.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Časopis Ore Geology Reviews si klade za cíl seznámit všechny vědce o aktuálním pokroku v několika vzájemně propojených oborech spojených se studiem rudních ložisek.
Klíčová slova:
angličtina: earth sciences, ore deposits, geology
čeština: ložiska rud, vědy o zemi, geologie
Obor výsledku:
Geologie a mineralogie
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.03.2015 09:45 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -