Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KERCHEV, P. -- VAN DER MEER, T. -- SUJEETH, N. -- VERLEE, A. -- STEVENS, C V. -- VAN BREUSEGEM, F. -- GECHEV, T. Molecular priming as an approach to induce tolerance against abiotic and oxidative stresses in crop plants. Biotechnology Advances. 2020. sv. 40, č. May-June, ISSN 0734-9750. URL: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2019.107503

Originální název: Molecular priming as an approach to induce tolerance against abiotic and oxidative stresses in crop plants
Český název:
Autor:
Pavel Kerchev, Ph.D.
Tom van der Meer
Neerakkal Sujeeth
Arno Verlee
Christian V Stevens
Frank Van Breusegem
Tsanko Gechev
Pracoviště:
Ústav molekulární biologie a radiobiologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Biotechnology Advances
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
40
Číslo periodika v rámci svazku: May-June
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Abiotic stresses, including drought, salinity, extreme temperature, and pollutants, are the main cause of crop losses worldwide. Novel climate-adapted crops and stress tolerance-enhancing compounds are increasingly needed to counteract the negative effects of unfavorable stressful environments. A number of natural products and synthetic chemicals can protect model and crop plants against abiotic stresses through induction of molecular and physiological defense mechanisms, a process known as molecular priming. In addition to their stress-protective effect, some of these compounds can also stimulate plant growth. Here, we provide an overview of the known physiological and molecular mechanisms that induce molecular priming, together with a survey of the approaches aimed to discover and functionally study new stress-alleviating chemicals.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2019.107503
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.04.2020 13:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Biotechnology Advances. Oxford: ISSN 0734-9750.

Originální název:
Biotechnology Advances
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0734-9750
Stát vydavatele: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Oxford
Vydavatel:
Pergamon-Elsevier Science Inc.
URL:
https://www.sciencedirect.com/journal/biotechnology-advances
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.02.2020 09:43 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -