Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RÁDSETOULALOVÁ, I. -- HUBERT, J. -- HAMPEL, D. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Active components of essential oils as acaricides against Dermanyssus gallinae. British poultry science: an international journal. 2020. sv. 61, č. 2, s. 169--172. ISSN 0007-1668.

Originální název: Active components of essential oils as acaricides against Dermanyssus gallinae
Anglický název:
Český název:
Autor:
Ing. Iva Rádsetoulalová
Jan Hubert
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
British poultry science: an international journal
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
61
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany: 169
Do strany:
172
Počet stran: 4
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce: 1. The aim was to evaluate the acaricidal effects of pure active components of essential oils against poultry red mite (Dermanyssus gallinae) as an alternative to chemical acaricides (organophosphates and pyrethroids). 2. The toxicities of five pure active components of essential oils (eugenol from clove bud, eucalyptol from rosemary, limonene from citrus fruits, linalool from lavender and cinnamaldehyde from cinnamon) were tested on D. gallinae females in an impregnated paper assay. 3. The active substances were dissolved in water and Tween 20 and applied at concentrations ranging from 0.002 to 0.06 µl/cm2. Toxicity was expressed as a lethal dose (LD50 or LD90). 4. The highest mortality was observed with eugenol. The LD90 was estimated to be 5.1 µg/cm2 for this substance, followed by cinnamaldehyde, the LD90 of which was estimated to be 11.0 µg/cm2. Limonene and eucalyptol were generally less effective in controlling D. gallinae.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
17.04.2020 15:29 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

British poultry science: an international journal. Abingdon: ISSN 0007-1668.

Originální název:
British poultry science: an international journal
Druh publikace:
Periodikum
ISSN: 0007-1668
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Abingdon
URL:
http://www.tandfonline.com/loi/cbps20#.VOxPAC6GxtA
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Klíčová slova:
čeština: drůbežářství, živočišná výroba, drůbež, chov drůbeže
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
39
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
40
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
41
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
41-II
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
42
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
2003Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
2004Informační centrum-čítárna časopisů
462005
Informační centrum-čítárna časopisů
47
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
48
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
492008
Informační centrum-čítárna časopisů
50
2009Informační centrum-čítárna časopisů
51
2010
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
TelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna: 11.11.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -