Faculty of AgriSciences - list of publicationsHelp


The following list contains all information available to the publication.

MAGNÚS, S. -- NEČAS, T. -- LACKOVÁ, Z. Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2020. v. 19, no. 1, p. 56--60. ISSN 1213-7596.

Original name:
Vplyv fenolických zlúčenín na kompatibilitu podpníkov z jarabiny oskorušovej
English name:
Czech name:
Written by (author):
Ing. Samuel Magnús
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.
Department:
Department of Fruit Science
Department of Chemistry and Biochemistry
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
19
Periodical number within the volume:
1
Year of publication: 2020
Starting page:
56
Up to page:
60
Number of pages:
5
Sub-specification:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Slovak
Description in original language:
Práca sa zaoberá afinitným problémom u jarabiny oskorušovej a výberu perspektívneho slabo rastúceho podpníka. Na pokus boli použité potenciálne vhodné podpníky: Amelanchier lamarckii, Aronia melanocarpa, dula BA29, Crataegus laevigata, Chaenomeleš japonica. Cieľom bolo zistiť akumuláciu fenolických zlúčenín - arbutínu, katechínu a epikatechínu, ako aj prokyanidinu B1, prokyanidinu B2, kyseliny chlorogénovej a p-kumarovej, ktoré môžu spôsobiť nezlučiteľnosť medzi odrodou a podpníkom. Detekcia fenolických zlúčenín sa uskutočnila pomocou HPLC. Arbutin nebol detekovaný. Zistilo sa, že najvyššie hodnoty katechínu boli u A. melanocarpa, kde prerástol genotyp O-LE-14 a O-LE-21. U O-LE-14 boli priemerné hodnoty katechínu 1093,79 µg/g DW a epikatechínu 3196,37 µg/g DW. U O-LE-21 boli namerané hodnoty katechínu 1302,59 µg/g DW a epikatechínu 2806,78 µg/g DW. U dulového podpníka BA29 prerástli genotypy O-LE-14 a O-LE-21. U O-LE-14 boli priemerné hodnoty katechínu 532,91 µg/g DW a epikatechínu 1562,60 µg/g DW. U O-LE-21 namerali hodnoty katechínu 401,95 µg/g DW a epikatechínu 1353,07 µg/g DW. U C. laevigata boli úspešné dva genotypy, a to O-LE-14 a O-LE-21. O-LE-14 malo priemerné hodnoty katechínu 608,79 µg/g DW a epikatechínu 2085,88 µg/g DW. U O-LE-21 boli priemerné hodnoty katechínu 666,70 µg/g DW, epikatechínu 1741,14 µg/g DW. U podpníka Ch. japonica, kde prerástol genotyp O-LE-9 boli namerané hodnoty katechínu 821,44 µg/g DW a epikatechínu 2243,11 µg/g DW. Kontrola S. domestica L. na S. domestica L dosahovala hodnotu katechínu 361,62 µg/g DW a epikatechínu 1800,49 µg/g DW. U A. lamarckii nedošlo k žiadnemu prerasteniu očka. A. melanocarpa, Ch. japonica sú nevhodné pre jarabinu oskorušovú. U podpníka C. laevigata sa môže časom prejaviť oneskorená disafinita. Najlepšie výsledky sa prejavili u pod podpníka BA29, na ktorom bol naočkovaný genotyp O-LE-21 a O-LE-14.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change: 01/22/2020 08:57 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
12345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Original name:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
English name:
Záhradníctvo
Kind of publication:
Periodikum
ISSN: 1213-7596
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher:
Martin Sedláček
URL:
http://www.zahradaweb.cz/
Reviewed magazine:
no
Original language:
Czech
Key words:
czech: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Annual volumes:
Volume
Annual volumeLocation
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
6
2002
Ústav ovocnictví
6
2002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
6
2002Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
6
2002
Děkanát ZF
72003Ústřední knihovna - ÚK Brno
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
7
2003
Ústav ovocnictví
72003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
7
2003
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
72003Děkanát ZF
8
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82004Informační centrum-čítárna časopisů
82004
Ústav ovocnictví
82004Zelinářství a květinářství
82004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
8
2004
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
82004Děkanát ZF
9
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
9
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
9
2005
Ústav ovocnictví
92005Zelinářství a květinářství
9
2005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
9
2005
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
92005Děkanát ZF
-
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
-2006Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2006
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2007Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2007Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2008
Zelinářství a květinářství
-
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2008
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2009
Zelinářství a květinářství
-2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2009Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2010Informační centrum-čítárna časopisů
-
2010
Zelinářství a květinářství
-
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2010
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2011
Zelinářství a květinářství
-
2011Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2011
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011Botanická zahrada a arboretum
-
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
-2012Zelinářství a květinářství
-
2012
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2012
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2012Botanická zahrada a arboretum

Sublibraries
Name
Number
Institute
LibrarianPhoneE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1CL ISI CUDVeronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
+420 519 367 395
Ústav ovocnictví
551
+420 519 367 244
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice554/1Ing. Běla Svitáčková, CSc.
+420 519 367 323
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno554/2DBPHP FH
+420 545 136 000
reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF
591Dagmar Kurková+420 519 367 219
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
Zelinářství a květinářství
553
DVGF FH+420 519 367 230
Botanická zahrada a arboretum951+420 545 223 606

Person responsible:
 
Entry made by: Lenka Baláková
Last change:
09/16/2017 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -