Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAHOVA, J. -- DOBSIKOVA, R. -- ENEVOVÁ, V. -- MODRÁ, H. -- PLHALOVÁ, L. -- HOSTOVSKÝ, M. -- MARSALEK, P. -- MAREŠ, J. -- ŠKORIČ, M. -- VECEREK, V. -- SVOBODOVA, Z. Comprehensive fitness evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) after twelve weeks of atrazine exposure. Science of the Total Environment. 2020. sv. 718, č. 20 May, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135059

Originální název:
Comprehensive fitness evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) after twelve weeks of atrazine exposure
Český název:
Autor:
Jana Blahova
Radka Dobsikova
Vladimíra Enevová
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Lucie Plhalová
MVDr. Martin Hostovský
Petr Marsalek
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
Vladimir Vecerek
Zdenka Svobodova
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Science of the Total Environment
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 718
Číslo periodika v rámci svazku:
20 May
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 15
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Atrazine is frequently detected in surface waters and negatively affect physiological function in aquatic organisms. Even though numerous authors have intensively studied its toxicity, only limited information concerning the long-term fish exposure is available. The aim of this study was evaluation of chronic exposure in common carp. Fish were exposed to a range of atrazine concentrations (0.3 - environmentally relevant concentration; 300; 1000; and 3000 µg/l) for twelve weeks. The potential impact of atrazine exposure was studied using various markers (behaviour; biometrical characteristics; haematological, biochemical and oxidative stress indices and histopathological changes). Most alterations were recorded at the highest concentration (3000 µg/l) which is probably due to a combined effect of both the herbicide exposure and intensive parasite infection development during second week. This group was cancelled after three weeks due to adverse health status, which partly confirmed atrazine immunotoxicity. Chronic exposure resulted in long-term reduction in feed intake followed by a significant decrease in body weight and morphological changes in gill at 1000 µg/l. At the same concentration, significant alterations in haematological (e.g. increase in erythrocyte, leukocyte, lymphocytes and neutrophil counts as well as decrease in monocyte counts) and biochemical (e.g. changes in enzyme activities; increase in glucose; decrease in ammonia) indices were documented, especially during first three weeks. Similar trend, but not so intensive, was observed at 300 µg/l. Moreover, significant changes were observed in various indicators of oxidative stress. These alterations were highly variable with both increasing and decreasing trends depending on dose and analysed tissue. Significant changes, especially in white blood profile, enzyme activities and oxidative stress indices, were proven even at 0.3 µg/l. Obtained results indicate that chronic atrazine exposure of common carp can negatively influence many indicators of health status such as behaviour, immune response, haematological and biochemical profile, oxidative stress indices and organ histopathology.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135059
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
17.04.2020 15:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Science of the Total Environment. Amsterdam: ISSN 0048-9697.

Originální název: Science of the Total Environment
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0048-9697
Stát vydavatele: Nizozemské království
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel:
Elsevier BV Radarweg 29, PO Box 211 Amsterdam, 1000 AE Netherlands Phone: 31-20-4853757
URL:
http://www.elsevier.com/locate/scitotenv
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc.
Poslední změna:
24.01.2013 07:43 (Lenka Baláková)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -