Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUSHKEVYCH, I. -- CEJNAR, J. -- VÍTĚZOVÁ, M. -- VÍTĚZ, T. -- DORDEVIĆ, D. -- BOMBLE, Y. Occurrence of Thermophilic Microorganisms in Dierent Full Scale Biogas Plants. International Journal of Molecular Sciences. 2020. sv. 21, č. 1, ISSN 1661-6596.

Originální název:
Occurrence of Thermophilic Microorganisms in Dierent Full Scale Biogas Plants
Český název:
Autor:
Ivan Kushkevych
Jiří Cejnar
Monika Vítězová
doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Dani Dordević
Yannick Bomble
Pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: International Journal of Molecular Sciences
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
21
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran: 12
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Background: In recent years, various substrates have been tested to increase the sustainable production of biomethane. The effect of these substrates on methanogenesis has been investigated mainly in small volume fermenters and were, for the most part, focused on studying the diversity of mesophilic microorganisms. However, studies of thermophilic communities in large scale operating mesophilic biogas plants do not yet exist. Methods: Microbiological, biochemical, biophysical methods, and statistical analysis were used to track thermophilic communities in mesophilic anaerobic digesters. Results: The diversity of the main thermophile genera in eight biogas plants located in the Czech Republic using different input substrates was investigated. In total, 19 thermophilic genera were detected after 16S rRNA gene sequencing. The highest percentage (40.8%) of thermophiles was found in the Modřice biogas plant where the input substrate was primary sludge and biological sludge (50/50, w/w %). The smallest percentage (1.87%) of thermophiles was found in the Čejč biogas plant with the input substrate being maize silage and liquid pig manure (80/20, w/w %). Conclusions: The composition of the anaerobic consortia in anaerobic digesters is an important factor for the biogas plant operator. The present study can help characterizing the impact of input feeds on the composition of microbial communities in these plants.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 03.01.2020 08:56 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1661-6596.

Originální název:
International Journal of Molecular Sciences
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1661-6596
Stát vydavatele:
Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Vydavatel:
MDPI AG
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Poznámka: Bylo ukončeno vydávání. Od roku 2013 je ve WoS online verze s ISSN 1422-0067. Jana Kratochvílová (2.4.2014)
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -