Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ĐUROVIĆ, A. -- STOJANOVIĆ, Z. -- KRAVIĆ, S. -- KOS, J. -- RICHTERA, L. Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode. Electroanalysis. 2020. sv. 32, č. 4, s. 741--748. ISSN 1040-0397. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/elan.201900532

Originální název:
Electrochemical Determination of Vitamin D3 in Pharmaceutical Products by Using Boron Doped Diamond Electrode
Český název:
Autor:
Ana Đurović
Zorica Stojanović
Snežana Kravić
Jovana Kos
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Electroanalysis
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
32
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání: 2020
Od strany:
741
Do strany:
748
Počet stran:
8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
A sensitive square-wave voltammetry method was developed to determine cholecalciferol (vitamin D3) in pharmaceutical products at boron-doped diamond electrode as a working electrode. Vitamin D3 provided a well-defined voltammetric peak at around +1.00 V (vs. Ag/AgCl, 3.5 mol dmMINUS SIGN 3) in 0.02 mol dmMINUS SIGN 3 Britton-Robinson buffer pH 5.0 prepared in 50 % ethanol. The influence of various factors such as type and pH of the supporting electrolyte, scan rate and square-wave parameters were studied and optimized. Under optimum conditions, the oxidation peak current increased linearly with the concentration of vitamin D3 over the range of 2 to 200 μmol dmMINUS SIGN 3. The calculated limit of detection and limit of quantitation were 0.17 μmol dmMINUS SIGN 3 and 0.51 μmol dmMINUS SIGN 3, respectively. The boron-doped diamond electrode exhibited specific recognition capability for cholecalciferol amongst possible interferences, and the determination of vitamin D3 was possible in samples such as commercial pharmaceutical products without complicated sample pretreatments.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/elan.201900532
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
17.04.2020 15:39 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Electroanalysis. ISSN 1040-0397.

Originální název:
Electroanalysis
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1040-0397
Stát vydavatele:
Spolková republika Německo
Místo vydání:
Vydavatel: WILEY-V C H VERLAG GMBH
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2012 20:43 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -