Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POMPEIANO VANÍČKOVÁ, L. -- POMPEIANO, A. -- MADĚRA, P. -- MASSAD, T J. -- VAHALÍK, P. Terpenoid profiles of resin in the genus Dracaena are species specific. Phytochemistry. 2020. sv. 170, č. February, ISSN 0031-9422.

Originální název:
Terpenoid profiles of resin in the genus Dracaena are species specific
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Phytochemistry
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 170
Číslo periodika v rámci svazku: February
Rok vydání: 2020
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Dragon's blood is the colloquial name for the red resin produced by tree species in the genus Dracaena (Asparagaceae), and the resin is directly involved in plant defensive mechanisms against pathogen and herbivore attack. It is also widely used in traditional folk medicine due to its antiviral, antimicrobial and antitumor activities. In the present work, a method using solid phase microextraction combined with two-dimensional gas chromatography with time-of-flight mass spectrometric detection was developed for the analysis of resin from five Dracaena species, namely Dracaena cinnabari Balf. f., D. serrulata Baker, D. ombet Heuglin ex Kotschy & Peyr., D. draco subsp. draco, and D. draco subsp. ajgal. Twenty terpenoid components in the resins of the five species were identified after comparative study of the volatile metabolite profiles. Monoterpenes were found to be species specific, and the observed differences might be further investigated as a possible means of identifying chemotaxonomic markers. In addition, for the first time, we describe the terpenoid volatile profiles of D. ombet and D. serrulata resins.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.12.2019 11:13 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1234
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Phytochemistry. ISSN 0031-9422.

Originální název: Phytochemistry
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0031-9422
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
Vydavatel:
Pergamon-Elsevier Science Ltd.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2012 20:31 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -