Agronomická fakulta - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIPOŠ, J. -- CHUDOMELOVÁ, M. -- VILD, O. -- MACEK, M. -- KOPECKÝ, M. -- SZABÓ, P. -- HÉDL, R. Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress. Journal of Vegetation Science. 2020. sv. 31, č. 1, s. 53--62. ISSN 1100-9233. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12816

Originální název:
Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress
Český název:
Diverzita rostlin v listnatých lesích mírného pásu odráží vliv historických a recentních podmínek prostředí
Autor:
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
Markéta Chudomelová
Ondřej Vild
Martin Macek
Martin Kopecký
Péter Szabó
Radim Hédl
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of Vegetation Science
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 31
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
53
Do strany:
62
Počet stran:
10
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
508075200006
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Questions: Recent studies have suggested that response patterns of species and phylogenetic diversity may differ. Here, we address the following questions: What are the most important drivers and is there a difference in the responses to environmental drivers between species and phylogenetic diversity? If so, which ecological mechanisms determine these patterns and will different habitat types host plants of different evolutionary lineages?. Location: Czech Republic. Methods: We used a unique data set of 419 permanent plots in thermophilous temperate deciduous forests. Vegetation of the herbaceous layer was sampled along a wide range of environmental gradients. Soil characteristics were measured in the laboratory from field-collected samples. Topographic variables were derived from a digital elevation model. Results: Communities of shaded habitats on moist fertile soils were characterized by phylogenetically older lineages (pteridophytes and ancient lineages of lilioids and dicots) resulting in a higher phylogenetic diversity. On the other hand, dry oligotrophic habitats were distinguished by short-lived light-demanding species (some asterids) and showed higher species, but relatively lower phylogenetic diversity. Besides simple effects of soil, light availability and topographic properties, interactions between the factors played an important role. Conclusions: Our results indicate that both types of biodiversity were mainly driven by environmental stress created by the interplay among factors. Patterns of phylogenetic diversity suggest that historical factors, i.e., the shifting of species' habitats at the evolutionary scale, could also provide plausible explanations.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: vascular plants, historical processes, old‐clade plants, topography, overstory, understory, stress gradients, plant diversity
čeština: cévnaté rostliny, podrost, nadrost, gradient stresu, historické procesy, fylogeneticky bazální linie rostlin, topografie, diverzita rostlin
Obor výsledku: Forestry
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12816
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
07.09.2020 12:30 (Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of Vegetation Science. ISSN 1100-9233.

Originální název: Journal of Vegetation Science
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1100-9233
Stát vydavatele:
Švédské království
Místo vydání:
Vydavatel:
Wiley-Blackwell-GB (Opulus Press-Švédsko)
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Samuel Lvončík
Poslední změna:
14.03.2012 20:49 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -