Agronomická fakulta - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes
Malinowski, Mateusz -- Wolny Koładka, Katarzyna -- Vaverková, Magdalena Daria -- Adamcová, Dana -- Zloch, Jan -- Łukasiewicz, Maria -- Sikora, Agnieszka
The Possibility of Using Composted Biowaste with the Addition of Biochar for Energy Purposes. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation (ICORES 2018): Proceedings Paper. Cham: Springer Switzerland, 2020, s. 743--751. ISBN 978-3-030-13887-5.
článok v zborníku2020Podrobnosti