Děkanát PEF (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DEMJANENKO, M. -- FIALA, B. -- MOLL, I. Zkušenosti s využíváním e-learningových opor v rámci VŠ studia. In FIALA, B. E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu. 1. vyd. Praha/Brno: ECON publishing, s.r.o,., 2015, ISBN 978-80-86433-48-6.

Originálny názov: Zkušenosti s využíváním e-learningových opor v rámci VŠ studia
Anglický názov:
Autor: Milan Demjanenko
Bohumír Fiala
RNDr. Ivo Moll, CSc.
Pracovisko: Děkanát PEF
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2015
 
Záznam vložil: Bc. Klára Švecová
Posledná zmena: 12.01.2017 16:42 (Bc. Klára Švecová)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

FIALA, B. E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu. 1. vyd. Praha/Brno: ECON publishing, s.r.o,., 2015. 19 s. ISBN 978-80-86433-48-6.

Originálny názov: E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu
Anglický názov: E-lerning forum 2015
Editor: PhDr. Bohumír Fiala
Pracovisko: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-86433-48-6
Vydavateľ: ECON publishing, s.r.o,.
Miesto vydania: Praha/Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2015
Číslo vydania: 1
Počet strán: 19
Akcia: E-lerning forum 2015
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Sborník abstraktů
Popis v anglickom jazyku: Collection of abstracts
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: E-learning
čeština: E-learning
Odbor výsledku: Pedagogika a školství
Rok uplatnenia: 2015
 
Záznam vložil: RNDr. Ivo Moll, CSc.
Posledná zmena: 21.05.2015 12:20 (RNDr. Ivo Moll, CSc.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

E-lerning forum 2015. 2015, Praha.

Originálny názov: E-lerning forum 2015
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Praha
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2015
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: RNDr. Ivo Moll, CSc.
Posledná zmena: 21.05.2015 12:19 (RNDr. Ivo Moll, CSc.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -