Děkanát PEF (PEF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DEMJANENKO, M. -- FIALA, B. -- MOLL, I. Zkušenosti s využíváním e-learningových opor v rámci VŠ studia. In FIALA, B. E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu. 1. vyd. Praha/Brno: ECON publishing, s.r.o,., 2015, ISBN 978-80-86433-48-6.

Originální název:
Zkušenosti s využíváním e-learningových opor v rámci VŠ studia
Anglický název:
Autor:
Milan Demjanenko
Bohumír Fiala
RNDr. Ivo Moll, CSc.
Pracoviště: Děkanát PEF
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
1
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2015
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.01.2017 16:42 (Ing. Klára Švecová)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALA, B. E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu. 1. vyd. Praha/Brno: ECON publishing, s.r.o,., 2015. 19 s. ISBN 978-80-86433-48-6.

Originální název:
E-lerning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu
Anglický název:
E-lerning forum 2015
Editor: PhDr. Bohumír Fiala
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-86433-48-6
Nakladatel:
ECON publishing, s.r.o,.
Místo vydání:
Praha/Brno
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2015
Číslo vydání:
1
Počet stran:
19
Akce:
E-lerning forum 2015
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Sborník abstraktů
Popis v anglickém jazyce:
Collection of abstracts
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: E-learning
čeština: E-learning
Obor výsledku: Pedagogika a školství
Rok uplatnění:
2015
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 21.05.2015 12:20 (RNDr. Ivo Moll, CSc.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

E-lerning forum 2015. 2015, Praha.

Originální název: E-lerning forum 2015
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Praha
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celostátní akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2015
Počet účastníků celkem:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
21.05.2015 12:19 (RNDr. Ivo Moll, CSc.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
34
5
        
123
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -