Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEZDĚK, J. Revision of Agelopsis (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Zootaxa. 2020. zv. 4731, č. 2, s. 223--248. ISSN 1175-5326. URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4731.2.3

Originálny názov: Revision of Agelopsis (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)
Český názov:
Autor: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Zootaxa
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 4731
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2020
Od strany: 223
Do strany: 248
Počet strán: 26
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The genus Agelopsis Jacoby, 1896 is redefined and revised. Zizonia Chen, 1976 and Liroetinus Lopatin, 2004 are proposed as new synonyms of Agelopsis. Nine species of Agelopsis are recognized: A. aeneoviridis (Lopatin, 2004) (comb. nov.) (China: Sichuan), A. belousovi (Lopatin, 2004) (comb. nov.) (China: Sichuan, Yunnan), A. caeruleus Jacoby, 1896 (Nepal, India: Jharkhand, West Bengal), A. metallicus (Bryant, 1954) (comb. nov.) (Myanmar), A. spinipes (Ogloblin, 1936) (comb. nov.) (China: Gansu, Sichuan), A. tibetanus (Chen, 1976) (comb. nov.) (China: Xizang), A. konstantinovi sp. nov. (China: Shaanxi, Sichuan), A. malaisei sp. nov. (Myanmar, China: Yunnan) and A. traxlerorum sp. nov. (China: Yunnan). Colour photos of habitus and aedeagi as well as drawings of female genitalia are presented.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4731.2.3
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 05.02.2020 10:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zootaxa. ISSN 1175-5326.

Originálny názov: Zootaxa
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1175-5326
Štát vydavateľa: Nový Zéland
Miesto vydania:
Vydavateľ: Magnolia Press
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 14.03.2012 20:54 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -