Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SMOLÍKOVÁ, V. -- PELCOVÁ, P. -- RIDOŠKOVÁ, A. -- HEDBÁVNÝ, J. -- GRMELA, J. Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique. Analytica Chimica Acta. 2020. zv. 1102, č. 15 March, s. 36--45. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042

Originálny názov: Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique
Český názov:
Autor: Ing. Vendula Smolíková
doc. Mgr. Pavlína Pelcová, Ph.D.
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.
RNDr. Josef Hedbávný
Ing. Jan Grmela, Ph.D.
Pracovisko: Ústav chemie a biochemie
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Analytica Chimica Acta
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 1102
Číslo periodika v rámci zväzku: 15 March
Rok vydania: 2020
Od strany: 36
Do strany: 45
Počet strán: 10
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: An ion-exchange resin Lewatit FO 36 was used for the preparation of a new resin gel for the diffusive gradient in thin films technique (DGT). The DGT method was optimized for the accumulation of four bioavailable arsenic species (AsIII, AsV, monomethylarsonic acid, dimethylarsinic acid) in the aquatic environment. The total sorption capacity of Lewatit FO 36 resin gel was 535 μg As discMINUS SIGN 1. The microwave-assisted extraction in the presence of NaCl (10 g LMINUS SIGN 1) and NaOH (10 g LMINUS SIGN 1) was used for the isolation of arsenic species from the Lewatit FO 36 resin gel. The elution efficiency of arsenic was 98.4 +- 2.0%. Arsenic was determined by the optimized electrothermal atomic absorption spectrometry (ET-AAS) method using palladium modifier, pre-atomization cool-down step and tungsten carbides coating of graphite tube. The Lewatit FO 36 resin gel provides accurate results (cDGT/cSOL ratio 0.86-1.00) in the pH range 4-8. No significant influence of experimental conditions was observed in the presence of chlorides (0-0.5 mol LMINUS SIGN 1) and humic acid (0-100 mg LMINUS SIGN 1). Only a very high concentration of phosphates (10 mg LMINUS SIGN 1) caused a slight decrease in the diffusion coefficients of MMA and AsV species (8.4% and 12.4%, respectively). The presence of iron (0-1 mg LMINUS SIGN 1) caused a decrease in the diffusion coefficients, but with regard to the common concentrations of iron (less than 0.3 mg LMINUS SIGN 1), the negative effect was considered not significant for AsIII and DMA in natural water. The DGT-ET-AAS method was applied for the determination of bioavailable arsenic species in the spiked river water samples and also in-situ in the water reservoir. The new resin gel was characterized by a homogeneous gel structure with excellent reproducibility (< 5% variation of results between batches) and high sorption capacity which suggests its possible long-term application (up to 286 days in the environment with the arsenic concentration of 100 μg LMINUS SIGN 1).
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 13.02.2020 08:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Analytica Chimica Acta. ISSN 0003-2670.

Originálny názov: Analytica Chimica Acta
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0003-2670
Štát vydavateľa: Holandské kráľovstvo
Miesto vydania:
Vydavateľ: Elsevier Science BV
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 14.03.2012 20:37 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -