Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ŠIGUTOVÁ, H. -- ŠIPOŠ, J. -- DOLNÝ, A. A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. Ecological Indicators. 2019. v. 104, no. September, p. 229--236. ISSN 1470-160X. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.05.001

Original name: A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters.
Czech name: Nový přístup zahrnující použití taxonu vážek jako indikátorů degradace tropických lesů: Když je čeleď důležitá.
Written by (author):
Hana Šigutová
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.
Aleš Dolný
Department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Ecological Indicators
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
104
Periodical number within the volume:
September
Year of publication:
2019
Starting page: 229
Up to page:
236
Number of pages:
8
Sub-specification: článek je obsažen v databázi Web of Science
UT code by Web of Science:
470966000023
EID code by Scopus: 2-s2.0-85065194982
Form of publication: printed version
Original language:
English
Description in original language: Odonata have proven to be good indicators of freshwater as well as terrestrial habitat conditions. Several studies have shown changes in odonate species richness and/or community composition in response to deforestation, suggesting their potential as bioassessment tools in the tropics. However, former approaches using Odonata as an indicator group required comparative samples from differently disturbed sites and/or knowledge of the focal species environmental specificity. Here, we tested a robust, adult-based bioassessment method assuming that the level of tropical forest degradation reflects the proportional representation of the taxa above species. Based on Web of Science, ScienceDirect, and Scopus databases, we used data from previously published studies linking odonate assemblages to human-mediated disturbances in tropical forests. We hypothesized that along a disturbance gradient (from primary forest to non-forest), (i)the proportion of the suborder Zygoptera (mostly habitat specialists sensitive to deforestation)will decrease in favor of the suborder Anisoptera (high proportion of generalists); and (ii)the proportions of largely generalist families Coenagrionidae and Libellulidae will increase at the expense of other Zygoptera and Anisoptera, respectively. Our results revealed that a ratio of Zygoptera/Anisoptera is a poor indicator of tropical forest conditions, probably because of ecological diversity within these groups. However, the proportions of Coenagrionidae/other Zygoptera and Libellulidae/other Anisoptera significantly increased along a disturbance gradient, suggesting their potential to be a good indicator of well-preserved, altered, and heavily degraded forest habitats. Therefore, our results are in line with studies presenting the usefulness of adult Odonata as versatile indicators for assessing human-mediated changes in tropical forest environments, supporting the practical use of this group in biological monitoring.
Description in English:
Description in Czech:
Předpokládali jsme, že podél disturbančního gradientu (z primárního lesa do nelesního stanoviště) se: (1) podíl podřádu Zygoptera (většinou habitatoví specialisté citliví na odlesňování) sníží ve prospěch podřádu Anisoptera (vysoký podíl generalistů); a (2) podíl převážně nespecializovaných čeledí Coenagrionidae a Libellulidae se bude zvyšovat na úkor ostatních Zygoptera a Anisoptera. Naše výsledky odhalily, že poměr Zygoptera / Anisoptera je špatným ukazatelem stavu tropických lesů, pravděpodobně kvůli ekologické rozmanitosti v těchto skupinách. Poměr Coenagrionidae / ostatních Zygopter a Libellulidae / ostatních Anisopter se však v průběhu disturbančního gradientu významně zvyšoval, což naznačuje, že mají potenciál být dobrým indikátorem dobře zachovaných, změněných a silně degradovaných lesních stanovišť. Naše výsledky jsou v souladu se studiemi uvádějícími užitečnost dospělých vážek jako univerzálních ukazatelů pro hodnocení změn vytvořených člověkem v tropických lesích, to podporuje praktické využití této skupiny při biologickém monitorování.
Key words: czech: tropický les, vážky, terestrické stanoviště, biologický indikátor, odlesňování, posouzení
english: Tropical forest, Terrestrial habitat, Odonata, Assessment, Biological indicator, Deforestation
Field of result:
Environmental sciences
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.05.001
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
02/11/2020 16:33 (Mgr. Jan Šipoš, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
45
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Ecological Indicators. ISSN 1470-160X.

Original name:
Ecological Indicators
English name:
Czech name:
Written by (author):
Kind of publication:
magazine
ISSN:
1470-160X
Country of publisher:
Kingdom of the Netherlands
Place of publishing:
Publisher:
Elsevier Science BV
URL:
Reviewed magazine:
no
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
Last change:
04/04/2012 15:30 (Ing. Aleš Kutín)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
12
3
45
        
1
2
345
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -