Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

SYROVÁ, E. -- MENDEL, J. -- PAPEŽÍKOVÁ, I. -- MAREŠ, J. -- KOVÁČOVÁ, V. -- PALÍKOVÁ, M. Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství. In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, p. 15--22. ISBN 978-80-87699-10-2.

Original name: Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství
English name:
Written by (author): Eva Syrová
Jan Mendel
Ivana Papežíková
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Veronika Kováčová
Miroslava Palíková
Department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: article in proceedings
Collection: Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Nature of article: paper
Part number:
Starting page: 15
Up to page: 22
Number of pages: 8
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language: Bylo potvrzeno, že existují rozdíly v odolnosti lososovitých ryb vůči daným onemocněním nejen v rámci jejich druhů, ale i v rámci jednotlivých linií. Výběrem těchto vhodných druhů a linií pro chov v intenzivní akvakultuře lze minimalizovat ztráty v chovech, a také riziko šíření onemocnění do volných vod.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 04/18/2019 15:13 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019. ISBN 978-80-87699-10-2.

Original name: Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-87699-10-2
Publisher: Rybářské sdružení České republiky
Place of publishing: České Budějovice
Form of publication: printed version
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Entry: 5. ročník odborné konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 04/18/2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

5. ročník odborné konference. 2019, České Budějovice.

Original name: 5. ročník odborné konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue: České Budějovice
Organizer:
Country:
Time scope of event: European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 04/18/2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -