Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADÁMEK, Z. -- KAJGROVÁ, L. -- BAUER, C. -- REGENDA, J. -- FICHTENBAUER, M. -- SCHATZL, G. -- HLAVÁČ, D. -- MAREŠ, J. -- DULIĆ, Z. Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus). In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, s. 93--101. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originálny názov:
Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus).
Anglický názov:
Autor:
Zdeněk Adámek
Lenka Kajgrová
Christian Bauer
Jan Regenda
Martin Fichtenbauer
Günther Schatzl
David Hlaváč
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Zorka Dulić
Pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
93
Do strany:
101
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku: Reofilní druhy ryb, jako je například jelec tloušť (Squalius cephalus) jsou v současnosti v centru zájmu jak z hlediska potřeb zarybňování, tak jako objekt chovu pro okrasné účely, jako například zlatá forma jelce jesena (Leuciscus idus aber. orfus). Přestože tloušť ani jesen nejsou předmětem zvláštních ekonomických zájmů, jejich význam spočívá především v úloze, kterou hrají v ekologii tekoucích vod a rekreačním rybolovu. proto jsou pravidelnou a nedílnou součástí zarybňovacích plánů mnoha rybářských revírů a odchov násad má tudíž velký význam pro jejich management.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
18.04.2019 15:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originálny názov: Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87699-10-2
Vydavateľ:
Rybářské sdružení České republiky
Miesto vydania:
České Budějovice
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
5. ročník odborné konference
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
234
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

5. ročník odborné konference. 2019, České Budějovice.

Originálny názov:
5. ročník odborné konference
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: České Budějovice
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -