Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ADÁMEK, Z. -- KAJGROVÁ, L. -- BAUER, C. -- REGENDA, J. -- FICHTENBAUER, M. -- SCHATZL, G. -- HLAVÁČ, D. -- MAREŠ, J. -- DULIĆ, Z. Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus). In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, s. 93--101. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originální název:
Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus).
Anglický název:
Autor:
Zdeněk Adámek
Lenka Kajgrová
Christian Bauer
Jan Regenda
Martin Fichtenbauer
Günther Schatzl
David Hlaváč
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Zorka Dulić
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
93
Do strany:
101
Počet stran: 9
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Reofilní druhy ryb, jako je například jelec tloušť (Squalius cephalus) jsou v současnosti v centru zájmu jak z hlediska potřeb zarybňování, tak jako objekt chovu pro okrasné účely, jako například zlatá forma jelce jesena (Leuciscus idus aber. orfus). Přestože tloušť ani jesen nejsou předmětem zvláštních ekonomických zájmů, jejich význam spočívá především v úloze, kterou hrají v ekologii tekoucích vod a rekreačním rybolovu. proto jsou pravidelnou a nedílnou součástí zarybňovacích plánů mnoha rybářských revírů a odchov násad má tudíž velký význam pro jejich management.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.04.2019 15:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originální název:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-87699-10-2
Nakladatel:
Rybářské sdružení České republiky
Místo vydání:
České Budějovice
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
5. ročník odborné konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

5. ročník odborné konference. 2019, České Budějovice.

Originální název:
5. ročník odborné konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
České Budějovice
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -