Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ADÁMEK, Z. -- KAJGROVÁ, L. -- BAUER, C. -- REGENDA, J. -- FICHTENBAUER, M. -- SCHATZL, G. -- HLAVÁČ, D. -- MAREŠ, J. -- DULIĆ, Z. Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus). In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1st ed. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, p. 93--101. ISBN 978-80-87699-10-2.

Original name:
Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus).
English name:
Written by (author): Zdeněk Adámek
Lenka Kajgrová
Christian Bauer
Jan Regenda
Martin Fichtenbauer
Günther Schatzl
David Hlaváč
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Zorka Dulić
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
93
Up to page:
101
Number of pages:
9
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language: Reofilní druhy ryb, jako je například jelec tloušť (Squalius cephalus) jsou v současnosti v centru zájmu jak z hlediska potřeb zarybňování, tak jako objekt chovu pro okrasné účely, jako například zlatá forma jelce jesena (Leuciscus idus aber. orfus). Přestože tloušť ani jesen nejsou předmětem zvláštních ekonomických zájmů, jejich význam spočívá především v úloze, kterou hrají v ekologii tekoucích vod a rekreačním rybolovu. proto jsou pravidelnou a nedílnou součástí zarybňovacích plánů mnoha rybářských revírů a odchov násad má tudíž velký význam pro jejich management.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
04/18/2019 15:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1234
5
        
1
234
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1st ed. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019. ISBN 978-80-87699-10-2.

Original name:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-87699-10-2
Publisher:
Rybářské sdružení České republiky
Place of publishing:
České Budějovice
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
5. ročník odborné konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/18/2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
234
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
234
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

5. ročník odborné konference. 2019, České Budějovice.

Original name:
5. ročník odborné konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
České Budějovice
Organizer:
Country:
Time scope of event: European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
04/18/2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
123
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -