Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALÝ, O. -- ZUGÁRKOVÁ, I. -- MAREŠ, J. -- POŠTULKOVÁ, E. Fytázy ve výživě kapra. In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, s. 25--32. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originálny názov:
Fytázy ve výživě kapra
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
25
Do strany:
32
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku: Chov kapra má v české historii velmi hluboké kořeny. Kapr je hlavní chovanou rybou v rybnících, která je přikrmována krmivy rostlinného původu, zejména pak obilovinami nebo krmnými směsmi na bázi obilovin. Fytátový fosfor obsažený v obilovinách je pro kapra téměř nestravitelný. V naší studii jsme se zaměřili na zlepšení stravitelnosti tohoto fosforu prostřednictvím okyselení diety v kombinaci s fytázou a zjištění vlivu těchto diet také na různé další parametry vypovídající o kvalitě chovu a zdravotním stavu ryb.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.04.2019 14:58 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originálny názov: Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87699-10-2
Vydavateľ: Rybářské sdružení České republiky
Miesto vydania:
České Budějovice
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
5. ročník odborné konference
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1234
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2345
        
12345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

5. ročník odborné konference. 2019, České Budějovice.

Originálny názov:
5. ročník odborné konference
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: České Budějovice
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1234
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -