Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MALÝ, O. -- ZUGÁRKOVÁ, I. -- MAREŠ, J. -- POŠTULKOVÁ, E. Fytázy ve výživě kapra. In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, s. 25--32. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originální název:
Fytázy ve výživě kapra
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
25
Do strany: 32
Počet stran: 8
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Chov kapra má v české historii velmi hluboké kořeny. Kapr je hlavní chovanou rybou v rybnících, která je přikrmována krmivy rostlinného původu, zejména pak obilovinami nebo krmnými směsmi na bázi obilovin. Fytátový fosfor obsažený v obilovinách je pro kapra téměř nestravitelný. V naší studii jsme se zaměřili na zlepšení stravitelnosti tohoto fosforu prostřednictvím okyselení diety v kombinaci s fytázou a zjištění vlivu těchto diet také na různé další parametry vypovídající o kvalitě chovu a zdravotním stavu ryb.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.04.2019 14:58 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019. ISBN 978-80-87699-10-2.

Originální název:
Sborník referátů 5. ročníku odborné konference
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-87699-10-2
Nakladatel:
Rybářské sdružení České republiky
Místo vydání:
České Budějovice
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce: 5. ročník odborné konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

5. ročník odborné konference. 2019, České Budějovice.

Originální název:
5. ročník odborné konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: České Budějovice
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.04.2019 14:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -