Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOPP, R. -- BRABEC, T. -- MAREŠ, J. -- MARŠÁLKOVÁ, E. -- MARŠÁLEK, B. The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 1, s. 91--99. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/

Originálny názov: The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.)
Český názov:
Autor: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Ing. Tomáš Brabec, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Eliška Maršálková
Blahoslav Maršálek
Pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 67
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 91
Do strany: 99
Počet strán: 9
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The aim of this study was to evaluate the efficiency of feeds with the addition of various algae and cyanobacteria. Common carp (average body mass of 19.6 +- 3.49 g) were randomly divided into 4 groups and fed a commercial feed (control group), the same commercial feed with the addition of 10 % of dry green algae of the genus Chlorella (chlorella group), dry biomass of algae from waste water treatment (algae group), and lyophilized toxic cyanobacterial biomass of the genus Microcystis (microcystis group). After 29 days of the experiment, standard indices for the assessment of feed utilization, external characteristics, fish condition, chemical composition of muscles and composition of fatty acids were measured. The feed variants with the addition of green algae (chlorella and algae groups) appeared to be nutritionally more favorable in our experiment. A higher content of PUFAs and total amount of fats (expressed in units of weight) were found in the groups of fish fed the green algae and algae from waste water treatment supplemented feed.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 18.04.2019 14:17 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie: Periodikum
ISSN: 1211-8516
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania: Brno
Vydavateľ: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: čeština
Kľúčové slová: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
VolumeRočníkLokácia
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996Informační centrum-studovna
451997Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
482000Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000Informační centrum-studovna
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
532005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005Informační centrum-studovna
532005Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
542006Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008Informační centrum-studovna
562008Informační centrum-čítárna časopisů
572009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009Informační centrum-studovna
572009Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
602012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602012Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstavKnihovníkTelefónE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna944/3IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 23.09.2017 22:36 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
dobré        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19Priemer: 3.95        Hodnotilo: 17Priemer: 4.00
12345
        
12345
laické
odborné        teoretické
praktické
Hodnotilo: 16Priemer: 4.06        Hodnotilo: 13Priemer: 4.38