Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOPP, R. -- BRABEC, T. -- MAREŠ, J. -- MARŠÁLKOVÁ, E. -- MARŠÁLEK, B. The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 1, s. 91--99. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/

Originálny názov: The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.)
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
91
Do strany: 99
Počet strán: 9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The aim of this study was to evaluate the efficiency of feeds with the addition of various algae and cyanobacteria. Common carp (average body mass of 19.6 +- 3.49 g) were randomly divided into 4 groups and fed a commercial feed (control group), the same commercial feed with the addition of 10 % of dry green algae of the genus Chlorella (chlorella group), dry biomass of algae from waste water treatment (algae group), and lyophilized toxic cyanobacterial biomass of the genus Microcystis (microcystis group). After 29 days of the experiment, standard indices for the assessment of feed utilization, external characteristics, fish condition, chemical composition of muscles and composition of fatty acids were measured. The feed variants with the addition of green algae (chlorella and algae groups) appeared to be nutritionally more favorable in our experiment. A higher content of PUFAs and total amount of fats (expressed in units of weight) were found in the groups of fish fed the green algae and algae from waste water treatment supplemented feed.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
2
345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk: čeština
Kľúčové slová:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
451997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
471999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999Informační centrum-studovna
48
2000Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
49
2001Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
502002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
52
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004
Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-studovna
54
2006Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007
Informační centrum-studovna
55
2007Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
572009Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
60
2012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefón
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
Informační centrum-studovna944/3Mgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3ÚK ÚVIS CP
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039

Zodpovedná osoba:
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Posledná zmena: 05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
123
4
5
zlé
dobré        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19Priemer: 3.95        Hodnotilo: 17
Priemer: 4.00
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
odborné
        teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Priemer: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Priemer: 4.38