Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOPP, R. -- BRABEC, T. -- MAREŠ, J. -- MARŠÁLKOVÁ, E. -- MARŠÁLEK, B. The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 1, s. 91--99. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/

Originální název:
The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.)
Český název:
Autor:
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Ing. Tomáš Brabec, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Eliška Maršálková
Blahoslav Maršálek
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany:
91
Do strany:
99
Počet stran: 9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of this study was to evaluate the efficiency of feeds with the addition of various algae and cyanobacteria. Common carp (average body mass of 19.6 +- 3.49 g) were randomly divided into 4 groups and fed a commercial feed (control group), the same commercial feed with the addition of 10 % of dry green algae of the genus Chlorella (chlorella group), dry biomass of algae from waste water treatment (algae group), and lyophilized toxic cyanobacterial biomass of the genus Microcystis (microcystis group). After 29 days of the experiment, standard indices for the assessment of feed utilization, external characteristics, fish condition, chemical composition of muscles and composition of fatty acids were measured. The feed variants with the addition of green algae (chlorella and algae groups) appeared to be nutritionally more favorable in our experiment. A higher content of PUFAs and total amount of fats (expressed in units of weight) were found in the groups of fish fed the green algae and algae from waste water treatment supplemented feed.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace:
Periodikum
ISSN: 1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel:
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
451997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998Informační centrum-studovna
47
1999Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
492001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
512003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007
Informační centrum-studovna
552007
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008Informační centrum-studovna
56
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
592011
Informační centrum-čítárna časopisů
602012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602012Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP
+420 545 135 035
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CP
+420 545 136 201
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
Alena Galbavá
+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.09.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
dobré
        nezajímavé
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        Hodnotilo: 17Průměr: 4.00
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
odborné        teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06        Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38