Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

FALTÝNEK FRIC, Z. -- HULA, V. -- PURCHART, L. Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 57. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name:
Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: abstract of an article in anthology
Collection:
Zoologické dny Brno 2019
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
57
Up to page: 57
Number of pages: 1
Original language:
Czech
Description in original language:
Ostrovy mají pro občany vnitrozemského státu příchuť exotiky s představami o zemském ráji, obzvláště, jedná-li se o ostrovy tropické. Ostrovy jsou však zajímavé i z pohledu zoogeografického a populačně ekologického. Na rozdíl od pevniny jsou dobře definované geograficky, mají jasné hranice a mají i dobře definovaný původ, stáří a mezi jednotlivými ostrovy i pevninami je zřetelná nehostinná matrix, tedy moře. Malá velikost ostrovů hostí menší druhovou početnost a je jednodušší prozkoumat biotu celého ostrova než celého kontinentu. Proto také ostrovy inspirovaly mnohé badatele k tvorbě nejrůznějších hypotéz, které pak byly přeneseny do obecné roviny. Ať již adaptační radiace vedoucí k poznání evoluce, ostrovní biogeografie vedoucí k poznání důležitosti disperzí a extinkcí nebo metapopulační teorie. Mohlo by se zdát, že tedy již není co zkoumat, ale opak je pravdou. Současné sofistikované metody jak v matematické tak i v molekulární úrovni v kombinaci s nahromaděnými znalostmi umožňují testovat nejrozmanitější hypotézy, ale také ukazují naše omezení v chápání souvislostí díky dírám v datech. Na příkladu denních motýlů ukážeme vztahy mezi ostrovy v západní části Indického oceánu, africkou pevninou a biogeografickými modely. Potvrdíme předpoklady klasických hypotéz (Island Biogeography, Equilibrium Theory, Neutral Theory), které berou v potaz počet druhů ve vztahu k velikosti a vzdálenosti ostrovů, že menší ostrovy hostí méně druhů a že se vzdáleností od pobřeží se počet druhů zmenšuje. Zaměříme se však také na to, které druhy to jsou a jaké druhy jsou lepšími kolonizátory. A pomocí molekulárních metod ukážeme, že to může být s kolonizacemi i jinak než modely předpokládají.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
 
Entry made by:
Last change:
02/22/2019 08:46 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
123
4
5
        
1234
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Zoologické dny Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN:
978-80-87189-25-2
Publisher:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Original name:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -