Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÝBL, M. Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 80. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originálny názov:
Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách
Anglický názov:
Autor: Ing. Marian Hýbl
Pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
80
Do strany: 80
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Byla monitorována a porovnána diverzita populací včel (Apoidea) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách. Na lokalitě Zborov (Českokrumlovký bioregion), hospodařící v konvenčním režimu, pěstující jako hlavní plodinu řepku olejku (Brasica napus) a na lokalitě Malonty, kde se hospodaří v ekologickém režimu. Metodika měření diverzity včel byla založena na odchytu do Moerickeho pastí. V lokalitě Zborov bylo zjištěno 20 druhů včel spadajících do 3 čeledí: Apidae (3), Andrenidae (13) a Halictidae (4).%. Na lokalitě Malonty (Novohradský bioregion) bylo zjištěno 36 druhů včel spadajících do 5 čeledí: Apidae (4), Andrenidae (17), Colletidae (1), Halictidae (12) a Megachilidae (2).
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
22.02.2019 07:50 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
345
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originálny názov:
Zoologické dny Brno 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87189-25-2
Vydavateľ:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originálny názov: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -