Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

HÝBL, M. Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 80. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách
English name:
Written by (author): Ing. Marian Hýbl
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication:
abstract of an article in anthology
Collection:
Zoologické dny Brno 2019
Nature of article: paper
Part number:
Starting page:
80
Up to page:
80
Number of pages:
1
Original language:
Czech
Description in original language:
Byla monitorována a porovnána diverzita populací včel (Apoidea) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách. Na lokalitě Zborov (Českokrumlovký bioregion), hospodařící v konvenčním režimu, pěstující jako hlavní plodinu řepku olejku (Brasica napus) a na lokalitě Malonty, kde se hospodaří v ekologickém režimu. Metodika měření diverzity včel byla založena na odchytu do Moerickeho pastí. V lokalitě Zborov bylo zjištěno 20 druhů včel spadajících do 3 čeledí: Apidae (3), Andrenidae (13) a Halictidae (4).%. Na lokalitě Malonty (Novohradský bioregion) bylo zjištěno 36 druhů včel spadajících do 5 čeledí: Apidae (4), Andrenidae (17), Colletidae (1), Halictidae (12) a Megachilidae (2).
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 02/22/2019 07:50 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name:
Zoologické dny Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN: 978-80-87189-25-2
Publisher:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages:
Entry: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Original name:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change: 01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -