Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ŠTEMPÁKOVÁ, K. -- HULA, V. Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 190. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality
English name:
Czech name:
Written by (author): Ing. Kristína Štempáková
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: abstract of an article in anthology
Collection: Zoologické dny Brno 2019
Nature of article: paper
Part number:
Starting page: 190
Up to page: 190
Number of pages: 1
Original language: Slovak
Description in original language: Mikrohabitatové preferencie pavúkov nepatria medzi najsledovanejšie témy. Existujú práce týkajúce sa napríklad obývaných ník, ale v prípade podmienok pre zimovanie, vieme len veľmi málo. V našom výskume sme sa zamerali na prezimovanie skákaviek v ulitách suchozemských ulitníkov, poprípade v prázdnych nábojniciach (ako náhrada; obdoba ulít). Výskum priniesol zaujímavé výsledky v preferenciách environmentálnych podmienok mikrohabitatu prázdnych ulít ulitníkov a prázdnych nábojníc ako významných zimovísk najmä u druhov Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) a P. nigrociliatus (Simon, 1875). Rozdiely sú badateľné nie len na úrovni druhu ale aj pohlavia. Samice vyžadujú vždy väčší podiel určitej vegetácie pravdepodobne kvôli výskytu zvláštnej životnej stratégie spočívajúcej v zavesovaní ulít na vegetáciu pomocou hustej priadze pavučiny. Druhovo špecifická, silná väzba k ulitám pravdepodobne ovplyvňuje (minimálne u druhu P. nigrociliatus) taktiež správanie, konkrétne prítomnosť nezvyčajnej formy sociálneho správania u väčšinou juvenilných jedincov, inak striktne predátorských druhov, v rámci gregarického zimovania v ulitách. V ulitách je, oproti zberaným nábojniciam, zistené toto skupinové zimovanie. Samice v zavesených ulitách vychovávajú potomstvo. Už v tomto období pravdepodobne dochádza k formovaniu určitej formy sociality medzi mláďatami. V prípade prázdnych nábojníc táto stratégia nie je možná a teda pravdepodobne ani utváranie sociality.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 02/22/2019 07:47 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Zoologické dny Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-87189-25-2
Publisher: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing: Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number: 1
Number of pages:
Entry: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Original name: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue: Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event: worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -