Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

ŠTEMPÁKOVÁ, K. -- HULA, V. Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 190. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality
English name:
Czech name:
Written by (author): Ing. Kristína Štempáková
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication:
abstract of an article in anthology
Collection: Zoologické dny Brno 2019
Nature of article: paper
Part number:
Starting page:
190
Up to page: 190
Number of pages:
1
Original language:
Slovak
Description in original language:
Mikrohabitatové preferencie pavúkov nepatria medzi najsledovanejšie témy. Existujú práce týkajúce sa napríklad obývaných ník, ale v prípade podmienok pre zimovanie, vieme len veľmi málo. V našom výskume sme sa zamerali na prezimovanie skákaviek v ulitách suchozemských ulitníkov, poprípade v prázdnych nábojniciach (ako náhrada; obdoba ulít). Výskum priniesol zaujímavé výsledky v preferenciách environmentálnych podmienok mikrohabitatu prázdnych ulít ulitníkov a prázdnych nábojníc ako významných zimovísk najmä u druhov Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) a P. nigrociliatus (Simon, 1875). Rozdiely sú badateľné nie len na úrovni druhu ale aj pohlavia. Samice vyžadujú vždy väčší podiel určitej vegetácie pravdepodobne kvôli výskytu zvláštnej životnej stratégie spočívajúcej v zavesovaní ulít na vegetáciu pomocou hustej priadze pavučiny. Druhovo špecifická, silná väzba k ulitám pravdepodobne ovplyvňuje (minimálne u druhu P. nigrociliatus) taktiež správanie, konkrétne prítomnosť nezvyčajnej formy sociálneho správania u väčšinou juvenilných jedincov, inak striktne predátorských druhov, v rámci gregarického zimovania v ulitách. V ulitách je, oproti zberaným nábojniciam, zistené toto skupinové zimovanie. Samice v zavesených ulitách vychovávajú potomstvo. Už v tomto období pravdepodobne dochádza k formovaniu určitej formy sociality medzi mláďatami. V prípade prázdnych nábojníc táto stratégia nie je možná a teda pravdepodobne ani utváranie sociality.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
02/22/2019 07:47 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
12
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Zoologické dny Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-87189-25-2
Publisher:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing: Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1234
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Original name: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
34
5
        
123
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -