Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOVOTNÝ, B. -- HULA, V. Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 138. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originálny názov:
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník: Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
138
Do strany:
138
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Hlavním cílem této studie bylo zhodnocení druhové diverzity slíďákovitých pavouků na třech vybraných lokalitách na Znojemsku. Konkrétně se jednalo o lokality PP Ječmeniště, Peklo u Šatova a Hnanice. Ve všech případech se jednalo o agrární terasy, které jsou využívané k pěstování vinné révy. Pro sběr pavouků byla použita metoda zemních pastí. Pasti byly umístěny rovnoměrně ve třech liniích a jejich sběr probíhal od začátku léta do podzimu jedenkrát měsíčně. Dohromady bylo provedeno 6 výběrů zemních pastí. Celkem bylo během těchto šesti výběrů odchyceno 322 slíďákovitých pavouků. Z toho v 99 případech se jednalo o juvenilní jedince a u zbylých 223 o dospělé jedince, kteří byli následně determinováni. Zaznamenáno bylo celkem 16 druhů. Tyto druhy náležely do 5 rodů, a to Alopecosa, Aulonia, Pardosa, Trochosa a Xerolycosa. Mezi významnější nálezy patří nález druhu Pardosa bifasciata, který je hojnější lokálně pouze v teplých oblastech. Tento pavouk byl odchycen na lokalitách Peklo u Šatova a Hnanice, na lokalitě PP Ječmeniště zaznamenán nebyl. Ani na jedné ze tří lokalit nebyl nalezen žádný z druhů slíďákovitých pavouků, který by byl zapsaný na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 22.02.2019 07:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originálny názov: Zoologické dny Brno 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-87189-25-2
Vydavateľ:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
234
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originálny názov:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
23
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -