Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

NOVOTNÝ, B. -- HULA, V. Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 138. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name:
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska
English name:
Written by (author): Ing. Břetislav Novotný
Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Department:
Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: abstract of an article in anthology
Collection:
Zoologické dny Brno 2019
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page: 138
Up to page:
138
Number of pages: 1
Original language: Czech
Description in original language: Hlavním cílem této studie bylo zhodnocení druhové diverzity slíďákovitých pavouků na třech vybraných lokalitách na Znojemsku. Konkrétně se jednalo o lokality PP Ječmeniště, Peklo u Šatova a Hnanice. Ve všech případech se jednalo o agrární terasy, které jsou využívané k pěstování vinné révy. Pro sběr pavouků byla použita metoda zemních pastí. Pasti byly umístěny rovnoměrně ve třech liniích a jejich sběr probíhal od začátku léta do podzimu jedenkrát měsíčně. Dohromady bylo provedeno 6 výběrů zemních pastí. Celkem bylo během těchto šesti výběrů odchyceno 322 slíďákovitých pavouků. Z toho v 99 případech se jednalo o juvenilní jedince a u zbylých 223 o dospělé jedince, kteří byli následně determinováni. Zaznamenáno bylo celkem 16 druhů. Tyto druhy náležely do 5 rodů, a to Alopecosa, Aulonia, Pardosa, Trochosa a Xerolycosa. Mezi významnější nálezy patří nález druhu Pardosa bifasciata, který je hojnější lokálně pouze v teplých oblastech. Tento pavouk byl odchycen na lokalitách Peklo u Šatova a Hnanice, na lokalitě PP Ječmeniště zaznamenán nebyl. Ani na jedné ze tří lokalit nebyl nalezen žádný z druhů slíďákovitých pavouků, který by byl zapsaný na Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
 
Entry made by:
Last change:
02/22/2019 07:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name:
Zoologické dny Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN:
978-80-87189-25-2
Publisher: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing:
Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication:
2019
Issue number:
1
Number of pages:
Entry: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by:
Last change:
01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
1
2
3
45
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Original name:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication:
holding a conference
Venue:
Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year :
2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
01/24/2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1234
5
        
12345
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
234
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -