Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HULA, V. -- KURAS, T. -- MAZALOVÁ, M. -- HEJDUK, S. -- NIEDOBOVÁ, J. -- HAVLOVÁ, L. -- MLÁDEK, J. -- ŠIKULA , T. Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 78--79. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
78
Do strany:
79
Počet stran:
2
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
V okolí silnic a dálnic se nalézá velké množství travnatých ploch, které by mohly mít potenciál pro přírodu. Tyto plochy jsou pravidelně kosené, často tvoří kontinuum a navíc mají i velmi vhodnou orientaci ke slunci. Ale jsou většinou osety směsí produkčních travin. Zakládání takových porostů je prosté – vybere se nejlevnější osivo, zaseje se a před předáváním stavby investorům (ŘSD) je ještě dle technických podmínek aplikované selektivní herbicid na dvouděložné rostliny. Tohle již možná víte i díky našim aktivitám (více na www.motylidalnice.cz) v rámci projektu TAČR o kterém náš tým vícekrát informoval i na Zoologických dnech. V rámci projektu navrhujeme nové směsi na dálniční okraje. Tyto směsi musí být v důsledku levnější než současný stav. V přednášce představím technologii pěstění nektarodárných a živných rostlin, jejich aplikaci na svazích, likvidaci monokultur travin pomocí poloparazitických rostlin a především jak porazit větrné mlýny v podobě státní správy a některých zarytých kolegů. Asi nejzávažnější komplikací je regionalista osiva původních druhů rostlin – jak se vypořádat s tím, že si zemědělec může pořídit osivo čekanky z Nového Zélandu, ale v rámci pomoci přírodě nemůžeme v Čechách použít osivo z louky na Moravě. Víc se dozvíte v naší přednášce.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 22.02.2019 07:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-87189-25-2
Nakladatel:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Místo vydání:
Brno
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originální název:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -