Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

HULA, V. -- KURAS, T. -- MAZALOVÁ, M. -- HEJDUK, S. -- NIEDOBOVÁ, J. -- HAVLOVÁ, L. -- MLÁDEK, J. -- ŠIKULA , T. Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 78--79. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?
English name:
Written by (author): Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
T. Kuras
M. Mazalová
doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D.
Ing. Lucie Havlová, Ph.D.
J. Mládek
T. Šikula
Department: Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture
Kind of publication: abstract of an article in anthology
Collection: Zoologické dny Brno 2019
Nature of article: paper
Part number:
Starting page: 78
Up to page: 79
Number of pages: 2
Original language: Czech
Description in original language: V okolí silnic a dálnic se nalézá velké množství travnatých ploch, které by mohly mít potenciál pro přírodu. Tyto plochy jsou pravidelně kosené, často tvoří kontinuum a navíc mají i velmi vhodnou orientaci ke slunci. Ale jsou většinou osety směsí produkčních travin. Zakládání takových porostů je prosté – vybere se nejlevnější osivo, zaseje se a před předáváním stavby investorům (ŘSD) je ještě dle technických podmínek aplikované selektivní herbicid na dvouděložné rostliny. Tohle již možná víte i díky našim aktivitám (více na www.motylidalnice.cz) v rámci projektu TAČR o kterém náš tým vícekrát informoval i na Zoologických dnech. V rámci projektu navrhujeme nové směsi na dálniční okraje. Tyto směsi musí být v důsledku levnější než současný stav. V přednášce představím technologii pěstění nektarodárných a živných rostlin, jejich aplikaci na svazích, likvidaci monokultur travin pomocí poloparazitických rostlin a především jak porazit větrné mlýny v podobě státní správy a některých zarytých kolegů. Asi nejzávažnější komplikací je regionalista osiva původních druhů rostlin – jak se vypořádat s tím, že si zemědělec může pořídit osivo čekanky z Nového Zélandu, ale v rámci pomoci přírodě nemůžeme v Čechách použít osivo z louky na Moravě. Víc se dozvíte v naší přednášce.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 22. 02. 2019, 07:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Original name: Zoologické dny Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-87189-25-2
Publisher: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Place of publishing: Brno
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number: 1
Number of pages:
Entry: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 24. 01. 2019, 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Original name: Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue: Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event: worldwide event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2019
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 24. 01. 2019, 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -