Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BALÁZS, A. Small collection of African Odonata deposited in the Moravian Museum in Brno (Czech Republic), with a few additional records from South Africa collected in September 2018. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 23. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originálny názov:
Small collection of African Odonata deposited in the Moravian Museum in Brno (Czech Republic), with a few additional records from South Africa collected in September 2018
Český názov:
Autor:
Mgr. Attila Balázs
Pracovisko:
Informační centrum
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník:
Zoologické dny Brno 2019
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
23
Do strany: 23
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
In the MM in Brno there are pinned collection of dragonflies (n=49) from N’zérekoré Region, Republic of Guinea and a couple findings (n=4) from Lusaka, Lusaka Province, Zambia. Since the used identification keys are based on males mostly, I was able to identify 41 exemplars to 14 species (1 lestid, 1 calopterygid, 2 aeshnids and 10 libellulids) from 53 specimens (Dijkstra & Clausnitzer 2014). The labels from Republic of Guinea contains the name of the country, the nearest city (Beyla or Guéckédou) where the species were collected and the collectors name (Dr. Mir. Mrázek and I. Korecká respectively), but unluckily without the date of capture. Therefore further investigation is needed to date back the collection. Specimens from Lusaka, Palpopleura portia (Drury, 1773) (1♂) and Pantala flavescens (Fabricius, 1798) (2♂) were captured in iv–v.1968 by F. Ohaňka. The so called Guinée forestière in southeastern Guinea contained following species: Lestes virgatus (Burmeister, 1839) (1♂), Sapho ciliata (Fabricius, 1781) (3♂), Gynacantha sextans McLachlan, 1896 (1♂), Heliaeschna fuliginosa Selys, 1883 (1♂), Nesciothemis farinosa (Förster, 1898) (1♂), Orthetrum guineense Ris, 1910 (1♂), Orthetrum microstigma Ris, 1911 (2♂), Palpopleura lucia (Drury, 1773) (9♀, 4♂), Palpopleura portia (Drury, 1773) (1♀, 2♂), Pantala flavescens (Fabricius, 1798) (1♀, 4♂), Tramea basilaris (Palisot de Beauvois, 1817) (1♂), Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839) (1♂), Trithemis dichroa Karsch, 1893 (2♂), Trithemis pruinata Karsch, 1899 (1♂). Other material (n=10) is presented from KwaZulu–Natal and from Mpumalanga Province, South Africa collected from 27.ix.2018 until 1.x.2018 (lgt. V. Hula, det. et coll. Balázs). Valuable records are: Chlorolestes fasciatus (Burmeister, 1839) (1♀), Pseudagrion spernatum Selys, 1881 (1♂) and Pinheyschna subpupillata (McLachlan, 1896) (1♂) (Samways 2008).
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87189-25-2.

Originálny názov: Zoologické dny Brno 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-87189-25-2
Vydavateľ:
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference. 2019, Brno.

Originálny názov:
Zoologické dny Brno 2019: sborník abstraktů z konference
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.01.2019 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -
1
23
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -