Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SUCHOMEL, J. -- HEROLDOVÁ, M. a kol. Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe. Transboundary and Emerging Diseases. 2019. zv. 66, č. 2, s. 1029--1032. ISSN 1865-1674. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13078

Originálny názov: Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe
Český názov:
Autor:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav ekologie lesa
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Transboundary and Emerging Diseases
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
66
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany: 1029
Do strany:
1032
Počet strán:
4
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Francisella tularensis is a zoonotic, gram-negative bacterium that causes tularemia in humans. Depending on its subspecies and the route of transmission, mild to lethal courses have been reported. F. tularensis subsp. holarctica is the only subspecies found in Europe and affects a plenitude of vertebrates including lagomorphs and rodents. Population outbreaks of certain rodent species are likely to be involved in the transmission of this pathogen. This molecular survey aims to evaluate the presence of F. tularensis in small mammals from three Central European countries. Using a real-time polymerase chain reaction, F. tularensis DNA was detected in common voles (Microtus arvalis) from Switzerland and in field voles (Microtus agrestis) and a bank vole (Myodes glareolus) from Germany, but not in any other small mammal species. All common voles from the Czech Republic were negative for F. tularensis DNA. The prevalence in the three vole species varied between 1.3% and 3.0%. In conclusion, Francisella tularensis DNA was detected in three vole species in two of three countries investigated. The observed low prevalence raises questions on the role of voles for the transmission of Francisella tularensis in Central Europe.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13078
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 18.03.2019 08:21 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Transboundary and Emerging Diseases. Berlin: ISSN 1865-1674.

Originálny názov:
Transboundary and Emerging Diseases
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1865-1674
Štát vydavateľa:
Nemecká spolková republika
Miesto vydania: Berlin
Vydavateľ:
Wiley&Sons.
URL:
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
17.01.2019 09:52 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -