Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUCHOMEL, J. -- HEROLDOVÁ, M. a kol. Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe. Transboundary and Emerging Diseases. 2019. sv. 66, č. 2, s. 1029--1032. ISSN 1865-1674. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13078

Originální název:
Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe
Český název:
Autor:
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství
Ústav ekologie lesa
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Transboundary and Emerging Diseases
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
66
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany: 1029
Do strany:
1032
Počet stran:
4
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Francisella tularensis is a zoonotic, gram-negative bacterium that causes tularemia in humans. Depending on its subspecies and the route of transmission, mild to lethal courses have been reported. F. tularensis subsp. holarctica is the only subspecies found in Europe and affects a plenitude of vertebrates including lagomorphs and rodents. Population outbreaks of certain rodent species are likely to be involved in the transmission of this pathogen. This molecular survey aims to evaluate the presence of F. tularensis in small mammals from three Central European countries. Using a real-time polymerase chain reaction, F. tularensis DNA was detected in common voles (Microtus arvalis) from Switzerland and in field voles (Microtus agrestis) and a bank vole (Myodes glareolus) from Germany, but not in any other small mammal species. All common voles from the Czech Republic were negative for F. tularensis DNA. The prevalence in the three vole species varied between 1.3% and 3.0%. In conclusion, Francisella tularensis DNA was detected in three vole species in two of three countries investigated. The observed low prevalence raises questions on the role of voles for the transmission of Francisella tularensis in Central Europe.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13078
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.03.2019 08:21 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Transboundary and Emerging Diseases. Berlin: ISSN 1865-1674.

Originální název:
Transboundary and Emerging Diseases
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1865-1674
Stát vydavatele:
Spolková republika Německo
Místo vydání:
Berlin
Vydavatel:
Wiley&Sons.
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 17.01.2019 09:52 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -