Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 65

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters
Šigutová, Hana -- Šipoš, Jan -- Dolný, Aleš
A novel approach involving the use of Odonata as indicators of tropical forest degradation: When family matters. Ecological Indicators. 2019. zv. 104, č. September, s. 229--236. ISSN 1470-160X. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.05.001
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Annotated review of Cryptocephalinae (Clytrini), Synetinae and part of Galerucinae (Coleoptera, Chrysomelidae) described by Carl Peter Thunberg
Bezděk, Jan
Annotated review of Cryptocephalinae (Clytrini), Synetinae and part of Galerucinae (Coleoptera, Chrysomelidae) described by Carl Peter Thunberg. European Journal of Taxonomy. 2019. č. 499, s. 1--42. ISSN 2118-9773. URL: https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/641
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Application of the alizarin red S mass marking technique and its detection in stocked asp (Leuciscus aspius)
Halačka, Karel -- Mareš, Jan -- Vetešník, Lukáš -- Blabolil, Petr
Application of the alizarin red S mass marking technique and its detection in stocked asp (Leuciscus aspius). Biológia. 2019. zv. 74, č. 10, s. 1359--1362. ISSN 0006-3088. URL: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11756-019-00247-6
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?
Hula, Vladimír -- Kuras, T -- Mazalová, M -- Hejduk, Stanislav -- Niedobová, Jana -- Havlová, Lucie -- Mládek, J -- Šikula , T
Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 78--79. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Can we detect different response between dominant rodent species on climate and acorn harvest in Central European forest environment?
Čepelka, Ladislav -- Šipoš, Jan -- Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta
Can we detect different response between dominant rodent species on climate and acorn harvest in Central European forest environment?. In 12th European Vertebrate Pest Management Conference. Lempdes: VetAgro Sup, 2019, s. 103. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe
Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta a kol.
Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe. Transboundary and Emerging Diseases. 2019. zv. 66, č. 2, s. 1029--1032. ISSN 1865-1674. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13078
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Detektor barvení nativního biologického materiálu Alizarinovou červení S
Halačka, Karel -- Mareš, Jan
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Detektor barvení nativního biologického materiálu Alizarinovou červení S. HALAČKA, K. -- MAREŠ, J. 32727, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032727.pdf
výsledky s právnou ochranou (úžitný vzor, priemyslový vzor)2019Podrobnosti
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska
Novotný, Břetislav -- Hula, Vladimír
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 138. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách
Hýbl, Marian
Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 80. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
DNA Barcoding in Forensic Entomology - Establishing a DNA Reference Library of Potentially Forensic Relevant Arthropod Species
Podhorná, Jana a kol.
DNA Barcoding in Forensic Entomology - Establishing a DNA Reference Library of Potentially Forensic Relevant Arthropod Species. Journal of Forensic Sciences. 2019. zv. 64, č. 2, s. 593--601. ISSN 0022-1198. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1556-4029.13869
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effects of glufosinate-ammonium herbicide and pod sealant on spider Pardosa agrestis
Niedobová, Jana -- Krištofová, Lucie -- Michalko, Radek -- Hula, Vladimír -- Kynický, Jindřich -- Brtnický, Martin
Effects of glufosinate-ammonium herbicide and pod sealant on spider Pardosa agrestis. Journal of applied entomology = Zeitschrift für angewandte Entomologie. 2019. zv. 143, č. 3, s. 196--203. ISSN 0931-2048. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jen.12574
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effects of so-called "environmentally friendly" agrochemicals on the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinelidae)
Niedobová, Jana -- Skalský, Michal -- Faltýnek Fric, Zdeněk -- Hula, Vladimír -- Brtnický, Martin
Effects of so-called "environmentally friendly" agrochemicals on the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinelidae). European journal of entomology. 2019. zv. 116, č. May, s. 173--177. ISSN 1210-5759.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Endangered aquatic macrophytes in the diet of rudd (Scardinius erythrophthalmus)
Zapletal, Tomáš -- Andreas, Michal -- Adámek, Zdeněk -- Špaček, Jan -- Mikl, Libor -- Mareš, Jan
Endangered aquatic macrophytes in the diet of rudd (Scardinius erythrophthalmus). Folia zoologica: international journal of vertebrate zoology. 2019. zv. 68, č. 1, s. 1--8. ISSN 0139-7893. URL: https://bioone.org/journals/folia-zoologica/volume-68/issue-1/fozo.066.2019/Endangered-aquatic-macrophytes-in-the-diet-of-rudd-Scardinius-erythrophthalmus/10.25225/fozo.066.2019.full
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality
Štempáková, Kristína -- Hula, Vladimír
Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 190. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Factors influencing the introduction and spread of Harmonia axyridis in the Iberian Peninsula
Ameixa, Olga M C C -- Šipoš, Jan -- Burda, Michal -- Soares, Amadeu M V M -- Soares, António O
Factors influencing the introduction and spread of Harmonia axyridis in the Iberian Peninsula. Biological Invasions. 2019. zv. 21, č. 2, s. 323--331. ISSN 1387-3547. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10530-018-1841-x
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Fytázy ve výživě kapra
Malý, Ondřej -- Zugárková, Iveta -- Mareš, Jan -- Poštulková, Eva
Fytázy ve výživě kapra. In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, s. 25--32. ISBN 978-80-87699-10-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Genetic Composition and Social Structure of the Carpathian Lynx at the Western Edge of Its Distribution Range
Turbaková, Barbora -- Krojerová, Jarmila -- Jelenčič, Maja -- Bojda, Michal -- Kutal, Miroslav -- Skrbinšek, Tomaž -- Koubek, Petr -- Bryja, Josef
Genetic Composition and Social Structure of the Carpathian Lynx at the Western Edge of Its Distribution Range. In 34th International Union of Game Biologists (IUGB) Congress 2019: abstract book . Cernier: International Union of Game Biologists (IUGB), 2019, s. 118--119.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe
Krojerová, Jarmila -- Turbakova, B -- Jelenčič, M -- Bojda, M -- Kutal, Miroslav -- Skrbinšek, T -- Koubek, P -- Bryja, J
Genetic constraints of population expansion of the Carpathian lynx at the western edge of its native distribution range in Central Europe. Heredity. 2019. zv. 122, č. 6, s. 785--799. ISSN 0018-067X. URL: https://www.nature.com/articles/s41437-018-0167-x
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Highly prevalent bartonellae and other vector-borne pathogens in small mammal species from the Czech Republic and Germany
Obiegala, Anna -- Jeske, Kathrin -- Augustin, Marie -- Krol, Nina -- Fischer, Stefan -- Mertens Scholz, Katja -- Imholt, Christian -- Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta -- Tomaso, Herbert -- Ulrich, Rainer G -- Pfeffer, Martin a kol.
Highly prevalent bartonellae and other vector-borne pathogens in small mammal species from the Czech Republic and Germany. Parasites & Vectors. 2019. zv. 12, č. 332, ISSN 1756-3305.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Host plant selection in Phyllonorycter species living on willows and their hybrids (Lepidoptera: Gracillariidae).
Gregor, František -- Šefrová, Hana -- Laštůvka, Aleš -- Laštůvka, Zdeněk
Host plant selection in Phyllonorycter species living on willows and their hybrids (Lepidoptera: Gracillariidae). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 3, s. 667--678. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Chasing equilibrium passive sampling of hydrophobic organic compounds in water
Vrana, Branislav -- Rusina, Tatsiana -- Okonski, Krzysztof -- Prokeš, Roman -- Carlsson, Pernilla -- Kopp, Radovan -- Smedes, Foppe
Chasing equilibrium passive sampling of hydrophobic organic compounds in water. Science of the Total Environment. 2019. zv. 664, č. 10 May, s. 424--435. ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.242
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Impact of active conservation management on biodiversity of spiders in protected lowland oak forest
Košulič, Ondřej -- Vymazalová, Pavla -- Šipoš, Jan -- Hédl, Radim
Impact of active conservation management on biodiversity of spiders in protected lowland oak forest. In 49th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ 2019): book of abstracts. Berlín: Gesellschaft für Ökologie e.V., 2019, s. 135.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Impact of Active Conservation Management on Diversity of Spiders in Protected Lowland Oak Forest
Vymazalová, Pavla -- Košulič, Ondřej -- Šipoš, Jan -- Hédl, Radim
Impact of Active Conservation Management on Diversity of Spiders in Protected Lowland Oak Forest. In SilvaNet – WoodNet 2019: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 69--70. ISBN 978-80-7509-694-4.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Jak nám v Česku "přibývá" druhů motýlů?
Šumpich, Jan -- Liška, Jan -- Laštůvka, Aleš -- Laštůvka, Zdeněk
Jak nám v Česku "přibývá" druhů motýlů?. In XII. lepidopterologické kolokvium: Program a sborník abstraktů . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 22--23. ISBN 978-80-244-5459-7.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Kvalita vody v rybníce Záhumenní velký po úhynech ryb způsobených nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod aneb jak to celé dopadlo
Chmelický, Petr -- Kopp, Radovan -- Musilová, Barbora
Kvalita vody v rybníce Záhumenní velký po úhynech ryb způsobených nedostatečně fungující čistírnou odpadních vod aneb jak to celé dopadlo. In Rybníky 2019: sborník příspěvků odborné konference . Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, s. 24--31. ISBN 978-80-01-06595-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management
Francová, Kateřina -- Šumberová, Kateřina -- Kucerova, Andrea -- Čtvrtlíková, Martina -- Šorf, Michal -- Borovec, Jakub -- Drozd, Bořek -- Vrba, Jaroslav
Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management. Aquatic Botany. 2019. zv. 159, č. December, ISSN 0304-3770.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Metodika tvorby a použití semenných směsí podporujících bezobratlé
Hula, Vladimír -- Niedobová, Jana -- Hejduk, Stanislav -- Mládek, Jan -- Havlová, Lucie
Metodika tvorby a použití semenných směsí podporujících bezobratlé. HULA, V. -- NIEDOBOVÁ, J. -- HEJDUK, S. -- MLÁDEK, J. -- HAVLOVÁ, L. 2019.
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy2019Podrobnosti
Microbial food webs in hypertrophic fishponds: Omnivorous ciliate taxa are major protistan bacterivores
Šimek, Karel -- Grujčić, Vesna -- Nedoma, Jiří -- Jezberová, Jitka -- Šorf, Michal -- Matoušů, Anna -- Pechar, Libor -- Posch, Thomas -- Vrba, Jaroslav
Microbial food webs in hypertrophic fishponds: Omnivorous ciliate taxa are major protistan bacterivores. Limnology and Oceanography. 2019. zv. 64, č. 5, s. 2295--2309. ISSN 0024-3590.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
New record of the butterfly Euchrysops cnejus (Fabricius) from Oman, with notes about phylogeographic patterns of E. cnejus and E. osiris (Hopffer) (Lepidoptera: Lycaenidae)
Faltýnek Fric, Zdeněk -- Bešta, Lukáš -- Hula, Vladimír -- Vrba, Pavel -- Chib, Meenakshi Irungbam -- Irungbam, Jatishwor -- Ignatev, Nikolai -- Marešová, Jana
New record of the butterfly Euchrysops cnejus (Fabricius) from Oman, with notes about phylogeographic patterns of E. cnejus and E. osiris (Hopffer) (Lepidoptera: Lycaenidae). Zoology in the Middle East. 2019. zv. 65, č. 3, s. 236--244. ISSN 0939-7140. URL: https://doi.org/10.1080/09397140.2019.1632541
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula from 2017 and 2018 (Insecta: Lepidoptera)
Laštůvka, Aleš -- Laštůvka, Zdeněk
New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula from 2017 and 2018 (Insecta: Lepidoptera). SHILAP: Revista de lepidopterologia. 2019. zv. 47, č. 186, s. 237--250. ISSN 0300-5267.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
On the Identity of Crioceris aulica Fabricius, 1781, a Member of Malachiidae Misplaced in Chrysomelidae (Coleoptera) and Consequent Taxonomical Changes in Atelechira Lacordaire, 1848
Geiser, Michael -- Bezděk, Jan
On the Identity of Crioceris aulica Fabricius, 1781, a Member of Malachiidae Misplaced in Chrysomelidae (Coleoptera) and Consequent Taxonomical Changes in Atelechira Lacordaire, 1848. Coleopterists Bulletin. 2019. zv. 73, č. 1, s. 179--184. ISSN 0010-065X. URL: https://bioone.org/journals/the-coleopterists-bulletin/volume-73/issue-1/0010-065X-73.1.179/On-the-Identity-of-Crioceris-aulica-Fabricius-1781-a-Member/10.1649/0010-065X-73.1.179.full
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie
Faltýnek Fric, Zdeněk -- Hula, Vladimír -- Purchart, Luboš
Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 57. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Patterns of host use by brood parasitic Maculinea butterflies across Europe
Hula, Vladimír a kol.
Patterns of host use by brood parasitic Maculinea butterflies across Europe. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2019. zv. 374, č. 1769, ISSN 0962-8436. URL: https://doi.org/10.1098/rstb.2018.0202
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Phylogenetic notes on the rare Mediterranean digger wasp Psenulus fulvicornis (Schenck, 1857) (Hymenoptera: Crabronidae) new to Switzerland
Říha, Martin a kol.
Phylogenetic notes on the rare Mediterranean digger wasp Psenulus fulvicornis (Schenck, 1857) (Hymenoptera: Crabronidae) new to Switzerland. Revue Suisse de Zoologie. 2019. zv. 126, č. 1, s. 27--42. ISSN 0035-418X. URL: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2619514
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice
Halačka, Karel -- Adámek, Zdeněk -- Jurajda, Pavel -- Mareš, Jan -- Kopp, Radovan -- Grmela, Jan
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy2019Podrobnosti
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn
Halačka, Karel -- Adámek, Zdeněk -- Jurajda, Pavel -- Mareš, Jan -- Kopp, Radovan -- Grmela, Jan
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy2019Podrobnosti
Přehled araneofauny žijící v dutinách ovocných dřevin na území ČR
Blažek, Jiří
Přehled araneofauny žijící v dutinách ovocných dřevin na území ČR. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 31--32. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Příroda České republiky. Průvodce faunou. Druhé upravené a doplněné vydání.
Kolibáč, Jiří -- Hudec, Karel -- Laštůvka, Zdeněk -- Peňáz, Milan -- Pavel, Bezděčka -- Bezděčková, Klára -- Bryja, Josef -- Gaisler, Jiří -- Helešic, Jan -- Holuša, Otakar -- Holý, Kamil -- Horsák, Michal -- Hula, Vladimír -- Chládek, František -- Kment, Petr -- Kůrka, Antonín -- Malenovský, Igor -- Moravec, Jiří -- Opravilová, Věra -- Přidal, Antonín -- Rozkošný, Rudolf -- Řezáč, Milan -- Schenková, Jana -- Šefrová, Hana -- Ševčík, Jan -- Šťahlavský, František -- Tajovský, Karel -- Vašátko, Jaroslav -- Zahrádková, Světlana -- Zejda, Jan
Příroda České republiky. Průvodce faunou. Druhé upravené a doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Akademie věd České republiky, 2019. 468 s. ISBN 978-80-200-2993-5.
odborná kniha2019Podrobnosti
Quantitative assessment of plant-arthropod interactions in forest canopies: A plot-based approach
Volf, Martin -- Klimeš, Petr -- Lamarre, Greg P A -- Redmond, Conor M -- Seifert, Carlo L -- Basset, Yves -- Butterill, Philip T -- Drozd, Pavel -- Kaman, Ondřej -- Laird Hopkins, Benita -- Libra, Martin -- Mottl, Ondřej -- Plowman, Nichola S -- Pyszko, Petr -- Šigut, Martin -- Šipoš, Jan -- Tropek, Robert -- Novotný, Vojtěch a kol.
Quantitative assessment of plant-arthropod interactions in forest canopies: A plot-based approach. PLoS One. 2019. zv. 14, č. 10, ISSN 1932-6203. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0222119
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Restoration of plant and habitat diversity by small-scale ploughing of abandoned grasslands
Fabšicová, Martina -- Šipoš, Jan -- Vymyslický, Tomáš -- Jiroušek, Martin
Restoration of plant and habitat diversity by small-scale ploughing of abandoned grasslands. In 49th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ 2019): book of abstracts. Berlín: Gesellschaft für Ökologie e.V., 2019, s. 121.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Revision of Charaea (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) of South India
Bezděk, Jan -- Viswajyothi, Keezhpattillam
Revision of Charaea (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) of South India. Annales Zoologici. 2019. zv. 69, č. 3, s. 487--498. ISSN 0003-4541. URL: https://bioone.org/journals/Annales-Zoologici/volume-69/issue-3/00034541ANZ2019.69.3.001/Revision-of-Charaea-Coleoptera--Chrysomelidae--Galerucinae-of-South/10.3161/00034541ANZ2019.69.3.001.full
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Revision of Pyrrhalta (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) species with maculate elytra
Bezděk, Jan -- Chi Feng , Lee
Revision of Pyrrhalta (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) species with maculate elytra. Zootaxa. 2019. zv. 4664, č. 4, s. 518--534. ISSN 1175-5326. URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4664.4.4
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Revision of the genus Theopea Baly (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) in Sundaland and the Philippines: Redefinition of the genus
Lee, Chi Feng -- Bezděk, Jan
Revision of the genus Theopea Baly (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) in Sundaland and the Philippines: Redefinition of the genus. Zootaxa. 2019. zv. 4683, č. 4, s. 451--507. ISSN 1175-5326.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry
Halačka, Karel -- Adámek, Zdeněk -- Jurajda, Pavel -- Mareš, Jan -- Kopp, Radovan -- Grmela, Jan
Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy2019Podrobnosti
Rybniční sediment - odpad nebo hnojivo?
Kopp, Radovan -- Musilová, Barbora -- Radojičić, Marija -- Grmela, Jan
Rybniční sediment - odpad nebo hnojivo?. In Rybníky 2019: sborník příspěvků odborné konference . Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, s. 71--79. ISBN 978-80-01-06595-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Rys ostrovid - Průběžné výsledky výzkumu největší evropské kočkovité šelmy z příhraniční oblasti České a Slovenské republiky
Slamka, Marián -- Duľa, Martin -- Krojerová, Jarmila -- Turbaková, Barbora
Rys ostrovid - Průběžné výsledky výzkumu největší evropské kočkovité šelmy z příhraniční oblasti České a Slovenské republiky. Svět myslivosti. 2019. zv. 20, č. 8, s. 38--41. ISSN 1212-8422.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Small collection of African Odonata deposited in the Moravian Museum in Brno (Czech Republic), with a few additional records from South Africa collected in September 2018
Balázs, Attila
Small collection of African Odonata deposited in the Moravian Museum in Brno (Czech Republic), with a few additional records from South Africa collected in September 2018. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 23. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Stable-isotope dilution LC-MS/MS method for quantitative determination of microcystin conjugates with cysteine and glutathione in biotic matrices
Kohoutek, Jiří -- Procházková, Tereza -- Adamovský, Ondřej -- Palíková, Miroslava -- Hilscherová, Klára
Stable-isotope dilution LC-MS/MS method for quantitative determination of microcystin conjugates with cysteine and glutathione in biotic matrices. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2019. zv. 411, č. 20, s. 5267--5275. ISSN 1618-2642. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00216-019-01904-0
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Synergistic effects of glyphosate formulation herbicide and tank-mixing adjuvants on Pardosa spiders
Niedobová, Jana -- Skalský, Michal -- Ouředníčková, Jana -- Michalko, Radek -- Bartošková, Adéla
Synergistic effects of glyphosate formulation herbicide and tank-mixing adjuvants on Pardosa spiders. Environmental Pollution. 2019. zv. 249, č. June, s. 338--344. ISSN 0269-7491. URL: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.031
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Taumacera revisited, with new synonyms, new combinations and a revised catalogue of the species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)
Bezděk, Jan
Taumacera revisited, with new synonyms, new combinations and a revised catalogue of the species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. 2019. zv. 59, č. 1, s. 23--52. ISSN 0374-1036. URL: http://aemnp.eu/PDF/59_1/59_1_23.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Taxonomical changes and new records of Chrysomelidae (Coleoptera) from eastern Palaearctic and Oriental Regions
Bezděk, Jan -- Nie, Rui E
Taxonomical changes and new records of Chrysomelidae (Coleoptera) from eastern Palaearctic and Oriental Regions. Journal of Asia-Pacific Entomology. 2019. zv. 22, č. 3, s. 655--665. ISSN 1226-8615. URL: https://doi.org/10.1016/j.aspen.2019.05.002
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Technologie podporující motýly v okolí našich silnic a dálnic
Hula, Vladimír -- Kuras, Tomáš
Technologie podporující motýly v okolí našich silnic a dálnic. In XII. lepidopterologické kolokvium: Program a sborník abstraktů . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 13. ISBN 978-80-244-5459-7.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth?
Červený, J -- Krojerová, Jarmila -- Kušta, Tomáš -- Koubek, P
The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth?. Journal for Nature Conservation. 2019. zv. 47, č. February, s. 28--37. ISSN 1617-1381. URL: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.11.002
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The impact of Microtus arvalis and Lepus europaeus on apple trees by trunk bark gnawing
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Čepelka, Ladislav -- Heroldová, Marta
The impact of Microtus arvalis and Lepus europaeus on apple trees by trunk bark gnawing. Plant protection science. 2019. zv. 55, č. 2, s. 142--147. ISSN 1212-2580. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=64_2018-PPS
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The presence of high numbers of empty shells in anthropogenic habitats is insufficient to attract shell adopters among the insects
Bogusch, Petr -- Roháček, Jindřich -- Baňař, Petr -- Astapenková, Alena -- Kouklík, Ondřej -- Pech, Pavel -- Janšta, Petr -- Heller, Kai -- Hlaváčková, Lucie -- Heneberg, Petr
The presence of high numbers of empty shells in anthropogenic habitats is insufficient to attract shell adopters among the insects. Insect Conservation and Diversity. 2019. zv. 12, č. 3, s. 193--205. ISSN 1752-458X. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/icad.12335
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.)
Kopp, Radovan -- Brabec, Tomáš -- Mareš, Jan -- Maršálková, Eliška -- Maršálek, Blahoslav
The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 1, s. 91--99. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Toxicity of atrazine and the products of its homogeneous photocatalytic degradation on the aquatic organisms Lemna minor and Daphnia magna
Klementová, Eva -- Hornychová, Lucie -- Šorf, Michal -- Zemanová, Jana -- Kahoun, David
Toxicity of atrazine and the products of its homogeneous photocatalytic degradation on the aquatic organisms Lemna minor and Daphnia magna. Environmental Science and Pollution Research. 2019. zv. 26, č. 26, s. 27259--27267. ISSN 0944-1344.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Cerová vrchovina Upland in Slovakia - preliminary results
Hemala, Vladimír -- Balázs, Attila
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Cerová vrchovina Upland in Slovakia - preliminary results. In Zoologické dny Brno 2019. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 71--72. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Variation in the prion protein gene (PRNP) sequence of wild deer in Great Britain and mainland Europe
Robinson, Amy L -- Williamson, Helen -- Güere, Mariella E -- Tharaldsen, Helene -- Baker, Karis -- Smith, Stephanie L -- Krojerová, Jarmila -- Pemberton, Josephine M -- Goldmann, Wilfred -- Houston, Fiona
Variation in the prion protein gene (PRNP) sequence of wild deer in Great Britain and mainland Europe. Veterinary Research. 2019. zv. 50, č. 59, ISSN 0928-4249.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Vliv aktivního managementu v NPR Děvín (CHKO Pálava) na epigeické pavouky
Vymazalová, Pavla -- Košulič, Ondřej -- Šipoš, Jan -- Hédl, Radim
Vliv aktivního managementu v NPR Děvín (CHKO Pálava) na epigeické pavouky. In Ekologie 2019: 7. konference České společnosti pro ekologii: sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 9.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Vliv poloparazitického kokrhele luštince (Rhinanthus alectorolophus) na složení společenstev bezobratlých: příkladová studie ze svahů v okolí dálnic
Král, Tomáš -- Mazalová, Monika -- Hula, Vladimír -- Weber, Lukáš -- Kuras, Tomáš
Vliv poloparazitického kokrhele luštince (Rhinanthus alectorolophus) na složení společenstev bezobratlých: příkladová studie ze svahů v okolí dálnic. In XII. lepidopterologické kolokvium: Program a sborník abstraktů . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 27--28. ISBN 978-80-244-5459-7.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus).
Adámek, Zdeněk -- Kajgrová, Lenka -- Bauer, Christian -- Regenda, Jan -- Fichtenbauer, Martin -- Schatzl, Günther -- Hlaváč, David -- Mareš, Jan -- Dulić, Zorka
Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus). In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, s. 93--101. ISBN 978-80-87699-10-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství
Syrová, Eva -- Mendel, Jan -- Papežíková, Ivana -- Mareš, Jan -- Kováčová, Veronika -- Palíková, Miroslava
Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství. In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . 1. vyd. České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, s. 15--22. ISBN 978-80-87699-10-2.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Winter rape and common vole - its mutual influence?
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Winter rape and common vole - its mutual influence?. In 12th European Vertebrate Pest Management Conference. Lempdes: VetAgro Sup, 2019, s. 105. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Zavíječ zimostrázový nás trápí stále víc
Šefrová, Hana -- Laštůvka, Zdeněk -- Laštůvka, Aleš
Zavíječ zimostrázový nás trápí stále víc. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. zv. 14, č. 8, s. 52--54. ISSN 1801-7673.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti