Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 43

PublikaceDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
A new species of Holophloeus Jordan (Coleoptera: Anthribidae) from eastern Madagascar with ecological notes on it and H. Tuberosus (Fairmaire, 1897)
Trýzna, Miloš -- Baňař, Petr
A new species of Holophloeus Jordan (Coleoptera: Anthribidae) from eastern Madagascar with ecological notes on it and H. Tuberosus (Fairmaire, 1897). Zootaxa. 2020. sv. 4732, č. 1, s. 79--98. ISSN 1175-5326. URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4732.1.3
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku
Krojerová, Jarmila -- Turbakova, B -- Barančeková, M -- Bojda, M -- Duľa, Martin -- Klinga, P -- Kubala, J -- Kutal, Miroslav -- Tám, B -- Tesák, J -- Koubek, P
Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 112. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
Podrobnosti
Assessment of toxicological effects of Ag nanoparticles in zebrafish by MALDI-TOF mass spectrometry imaging
Do, Tomáš -- Koudelková, Žaneta -- Příborský, Jan -- Guráň, Roman -- Bytešníková, Zuzana -- Poštulková, Eva -- Kopp, Radovan -- Mareš, Jan -- Richtera, Lukáš -- Zítka, Ondřej
Assessment of toxicological effects of Ag nanoparticles in zebrafish by MALDI-TOF mass spectrometry imaging. In Interdisciplinary Toxicology: Abstract Book 2020. Bratislava: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2020, ISSN 1337-6853.
abstrakt článku ve sborníku2020Podrobnosti
Can we apply Bergmann's rule on the dragonfly morphology: Example study on exuviae of Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Insecta: Odonata: Aeshnidae)
Balázs, Attila -- Šipoš, Jan -- Brochard, Ch
Can we apply Bergmann's rule on the dragonfly morphology: Example study on exuviae of Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Insecta: Odonata: Aeshnidae). In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 21. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku2020
Podrobnosti
Can we detect response differences among dominant rodent species to climate and acorn crop in a Central European forest environment?
Čepelka, Ladislav -- Šipoš, Jan -- Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta
Can we detect response differences among dominant rodent species to climate and acorn crop in a Central European forest environment?. European journal of forest research. 2020. sv. 139, č. 4, s. 539--548. ISSN 1612-4669. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10342-020-01267-7
článek v odborném periodiku2020Podrobnosti
Carp oedema virus disease outbreaks in Czech and Slovak aquaculture
Matějíčková, Kateřina -- Pojezdal, Ľubomír -- Pokorová, Dagmar -- Reschová , Stanislava -- Piačková, Veronika -- Palíková, Miroslava -- Veselý, Tomáš -- Papežíková, Ivana
Carp oedema virus disease outbreaks in Czech and Slovak aquaculture. Journal of Fish Diseases. 2020. sv. 43, č. 9, s. 971--987. ISSN 0140-7775.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Comprehensive fitness evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) after twelve weeks of atrazine exposure
Blahova, Jana -- Dobsikova, Radka -- Enevová, Vladimíra -- Modrá, Helena -- Plhalová, Lucie -- Hostovský, Martin -- Marsalek, Petr -- Mareš, Jan -- Škorič, Miša -- Vecerek, Vladimir -- Svobodova, Zdenka
Comprehensive fitness evaluation of common carp (Cyprinus carpio L.) after twelve weeks of atrazine exposure. Science of the Total Environment. 2020. sv. 718, č. 20 May, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135059
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Description of the male of fossil Calomicrus eocenicus Bukejs et Bezděk (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from Eocene Baltic amber using X-ray microtomography
Bukejs, Andris -- Bezděk, Jan -- Alekseev, Vitalii I -- Kairišs, Kristaps -- McKellar, Ryan C
Description of the male of fossil Calomicrus eocenicus Bukejs et Bezděk (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) from Eocene Baltic amber using X-ray microtomography. Fossil Record. 2020. sv. 23, č. 1, s. 105--115. ISSN 2193-0066. URL: https://fr.copernicus.org/articles/23/105/2020/fr-23-105-2020.html
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique
Smolíková, Vendula -- Pelcová, Pavlína -- Ridošková, Andrea -- Hedbávný, Josef -- Grmela, Jan
Development and evaluation of the iron oxide-hydroxide based resin gel for the diffusive gradient in thin films technique. Analytica Chimica Acta. 2020. sv. 1102, č. 15 March, s. 36--45. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.12.042
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Diversity of spiders at cattle and sheep pastures
Blažek, Jiří -- Šipoš, Jan -- Hula, Vladimír
Diversity of spiders at cattle and sheep pastures. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 31. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020Podrobnosti
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu
Šipoš, Jan -- Hédl, R -- Hula, Vladimír -- Chudomelová, M -- Košulič, Ondřej -- Niedobová, Jana -- Riedl, V
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 191. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
Podrobnosti
Effect of bio-enzymatic preparation on water quality in ponds and on quantity and quality of fishpond sediments
Müllerová, Barbora -- Radojičić, Marija -- Kopp, Radovan -- Grmela, Jan -- Šorf, Michal -- Poštulková, Eva
Effect of bio-enzymatic preparation on water quality in ponds and on quantity and quality of fishpond sediments. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 3, s. 551--557. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/3/0551/
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Effect of rodents on forest regeneration in clearcuts
Čepelka, Ladislav -- Dokulilová, Martina -- Purchart, Luboš -- Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Effect of rodents on forest regeneration in clearcuts. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 39. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku ve sborníku2020
Podrobnosti
Energy balance of food in a detrito-bryophagous groundhopper (Orthoptera: Tetrigidae)
Kuřavová, Kateřina -- Šipoš, Jan -- Kočárek, Petr
Energy balance of food in a detrito-bryophagous groundhopper (Orthoptera: Tetrigidae). PeerJ. 2020. sv. 8, č. 28 July, ISSN 2167-8359. URL: https://peerj.com/articles/9603/
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Field Study Indicating Susceptibility Differences Between Salmonid Species and Their Lineages to Proliferative Kidney Disease
Syrová, Eva -- Palíková, Miroslava -- Mendel, Jan -- Seidlová, Veronika -- Papežíková, Ivana -- Schmidt Posthaus, Heike -- Somerlíková, Kristina -- Minarova, Hana -- Mareš, Lukáš -- Mikulíková, Ivana -- Pikula, Jiří -- Mareš, Jan
Field Study Indicating Susceptibility Differences Between Salmonid Species and Their Lineages to Proliferative Kidney Disease. Journal of Fish Diseases. 2020. sv. 43, č. 10, s. 1201--1211. ISSN 0140-7775. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.13221
článek v odborném periodiku2020
Podrobnosti
First record of Systelloderes (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from Ecuador with a list of Ecuadorian Enicocephalomorpha
Carrasco, Juan Carlos -- Caballero Serrano, Veronica -- Baňař, Petr
First record of Systelloderes (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from Ecuador with a list of Ecuadorian Enicocephalomorpha. Zootaxa. 2020. sv. 4803, č. 2, s. 393--396. ISSN 1175-5326.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Flying activity and population dynamics of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia
Balázs, Attila -- Faltýnek Fric, Zdeněk -- Holuša, Otakar
Flying activity and population dynamics of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia. International Journal of Odonatology. 2020. sv. 23, č. 2, s. 155--163. ISSN 1388-7890. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13887890.2020.1739150
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. sv. 136, č. 4, s. 160--164. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/160-164.pdf
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Health Surveillance of Wild Brown Trout (Salmo trutta fario) in the Czech Republic Revealed a Coexistence of Proliferative Kidney Disease and Piscine Orthoreovirus-3 Infection
Pojezdal, Ľubomír -- Adamek, Mikolaj -- Syrová, Eva -- Steinhagen, Dieter -- Minarova, Hana -- Papežíková, Ivana -- Seidlová, Veronika -- Reschová , Stanislava -- Palíková, Miroslava
Health Surveillance of Wild Brown Trout (Salmo trutta fario) in the Czech Republic Revealed a Coexistence of Proliferative Kidney Disease and Piscine Orthoreovirus-3 Infection. Pathogens. 2020. sv. 9, č. 8, ISSN 2076-0817.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Chikatunolepta n. gen. - a new genus of Saharo-Arabian Monoleptites (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)
Bezděk, Jan
Chikatunolepta n. gen. - a new genus of Saharo-Arabian Monoleptites (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Israel Journal of Entomology. 2020. sv. 50, č. 2, s. 11--29. ISSN 0075-1243. URL: http://www.entomology.org.il/sites/default/files/pdfs/Bezdek_2020_IJE_Chikatunolepta.pdf
článek v odborném periodiku2020Podrobnosti
Invazní druhy hmyzu po roce 2000 – každý rok nejméně dva další
Šefrová, Hana -- Laštůvka, Zdeněk
Invazní druhy hmyzu po roce 2000 – každý rok nejméně dva další. Živa: časopis přírodnický. 2020. sv. 68, č. 4, s. 189--191. ISSN 0044-4812.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Kvalita masa sladkovodních ryb a možnosti jejího ovlivnění
Mareš, Jan
Kvalita masa sladkovodních ryb a možnosti jejího ovlivnění. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 69--73. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku
2020Podrobnosti
Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera
Kaláb, Oto -- Šipoš, Jan -- Kočárek, Petr
Leaving uncut refuges during meadow harvesting increases the functional diversity of Orthoptera. Entomological Science. 2020. sv. 23, č. 1, s. 95--104. ISSN 1343-8786. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ens.12404
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Nepůvodní druhy hmyzu jako producenti medovice
Šefrová, Hana -- Laštůvka, Zdeněk
Nepůvodní druhy hmyzu jako producenti medovice. Moderní včelař. 2020. sv. 17, č. 8, s. 31. ISSN 1214-5793.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?
Laštůvka, Zdeněk -- Šefrová, Hana
Nepůvodní druhy živočichů – rostoucí nebo jen intenzivněji studovaný problém?. Živa: časopis přírodnický. 2020. sv. 68, č. 3, s. 149--151. ISSN 0044-4812.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
New faunistic records of moths from the Iberian Peninsula (Insecta: Lepidoptera)
Laštůvka, Aleš -- Laštůvka, Zdeněk
New faunistic records of moths from the Iberian Peninsula (Insecta: Lepidoptera). SHILAP: Revista de lepidopterologia. 2020. sv. 48, č. 189, s. 47--58. ISSN 0300-5267.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea)
Hýbl, Marian -- Přidal, Antonín -- Vládek, Aleš
Opylovatelé zimolezu kamčatského (Lonicera cearulea). In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 82--83. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
Podrobnosti
Patterns of change in the species composition of vascular plants during different succession stages and management intensity of a lowland floodplain forest
Košulič, Ondřej -- Hamřík, Tomáš -- Lvončík, Samuel
Patterns of change in the species composition of vascular plants during different succession stages and management intensity of a lowland floodplain forest. Biologia. 2020. sv. 75, č. 11, s. 1801--1813. ISSN 0006-3088.
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Planktivorous fish positively select Daphnia bearing advanced embryos
Zemanová, Jana -- Šorf, Michal -- Hejzlar, Josef -- Šorfová, Vanda -- Vrba, Jaroslav
Planktivorous fish positively select Daphnia bearing advanced embryos. Marine and Freshwater Research. 2020. sv. 71, č. 4, s. 505--511. ISSN 1323-1650. URL: http://www.publish.csiro.au/mf/MF18466
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress
Šipoš, Jan -- Chudomelová, Markéta -- Vild, Ondřej -- Macek, Martin -- Kopecký, Martin -- Szabó, Péter -- Hédl, Radim
Plant diversity in deciduous temperate forests reflects interplay among ancient and recent environmental stress. Journal of Vegetation Science. 2020. sv. 31, č. 1, s. 53--62. ISSN 1100-9233. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12816
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Preference výskytu jiřičky obecné (Delichon urbicum) v kulturní krajině
Dvořáková, Denisa -- Šipoš, Jan -- Suchomel, Josef
Preference výskytu jiřičky obecné (Delichon urbicum) v kulturní krajině. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 54. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku2020Podrobnosti
Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany
Kašák, Josef -- Mazalová, M -- Šipoš, Jan -- Foit, Jiří -- Hučín, M -- Kuras, T
Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 92. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
Podrobnosti
Review of the genus-level names proposed by Johannes Gistel in Chrysomelidae (Coleoptera)
Bezděk, Jan
Review of the genus-level names proposed by Johannes Gistel in Chrysomelidae (Coleoptera). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. 2020. sv. 60, č. 1, s. 173--188. ISSN 0374-1036. URL: http://www.aemnp.eu/PDF/60_1/60_1_173.pdf
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Revision of Agelopsis (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)
Bezděk, Jan
Revision of Agelopsis (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Zootaxa. 2020. sv. 4731, č. 2, s. 223--248. ISSN 1175-5326. URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4731.2.3
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Revision of the Theopea genus group (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae), part III: Descriptions of two new genera and nine new species
Lee, Chi Feng -- Bezděk, Jan
Revision of the Theopea genus group (Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae), part III: Descriptions of two new genera and nine new species. ZooKeys. 2020. č. 912, s. 65--124. ISSN 1313-2989. URL: https://doi.org/10.3897/zookeys.912.47719
článek v odborném periodiku2020
Podrobnosti
Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?
Suchomel, Josef -- Čepelka, Ladislav -- Dokulilová, Martina -- Purchart, Luboš -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 40. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku ve sborníku2020Podrobnosti
Scobinigaster, a new genus of lethaeini from madagascar (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae)
Kondorosy, Előd -- Zámbó, András -- Kovács, Szilvia -- Baňař, Petr
Scobinigaster, a new genus of lethaeini from madagascar (Hemiptera: Heteroptera: Rhyparochromidae). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. 2020. sv. 60, č. 1, s. 343--352. ISSN 0374-1036.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
The effect of a sudden temperature decrease on selected physiological indices in the common carp
Hodkovicova, Nikola -- Mareš, Jan -- Sehonova, Pavla -- Blahová, Jana -- Faldyna, Martin -- Modrá, Helena -- Tichý, František -- Caha, Jan -- Vranková, Andrea -- Svobodová, Zdeňka
The effect of a sudden temperature decrease on selected physiological indices in the common carp. Veterinární medicína. 2020. sv. 65, č. 8, s. 346--357. ISSN 0375-8427.
článek v odborném periodiku2020Podrobnosti
The effect of foodborne sertraline on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
Vaclavik, Josef -- Sehonova, Pavla -- Hodkovicova, Nikola -- Vecerkova, Lenka -- Blahova, Jana -- Franc, Aleš -- Marsalek, Petr -- Mareš, Jan -- Tichý, František -- Svobodova, Zdenka -- Faggio, Caterina
The effect of foodborne sertraline on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Science of the Total Environment. 2020. sv. 708, č. 15 March, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135082
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Toxicity assessment of verapamil and its photodegradation products
Klementová, Šárka -- Poncarová, Martina -- Kahoun, David -- Šorf, Michal -- Dokoupilová, Eliška -- Fojtíková, Pavla
Toxicity assessment of verapamil and its photodegradation products. Environmental Science and Pollution Research. 2020. sv. 27, č. 28, s. 35650--35660. ISSN 0944-1344.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling
Smedes, Foppe -- Sobotka, Jaromír -- Rusina, Tatsiana -- Fialová, Pavla -- Carlsson, Pernilla -- Kopp, Radovan -- Vrana, Branislav
Unraveling the Relationship between the Concentrations of Hydrophobic Organic Contaminants in Freshwater Fish of Different Trophic Levels and Water Using Passive Sampling. Environmental Science and Technology. 2020. sv. 54, č. 13, s. 7942--7951. ISSN 0013-936X. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b07821
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Virion structures and genome delivery of honeybee viruses
Procházková, Michaela -- Škubník, Karel -- Fuzik, Tibor -- Mukhamedova, Liya -- Přidal, Antonín -- Plevka, Pavel
Virion structures and genome delivery of honeybee viruses. Current Opinion in Virology. 2020. sv. 45, č. December, s. 17--24. ISSN 1879-6257.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 186. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku2020
Podrobnosti